< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ** ביטול קורונה ** יום עיון: ארכיונים ומדעי הרוח הדיגיטליים - יום הרליץ 2020, תש"פ [תל אביב] 17.3.20 ** ביטול קורונה **

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0022924/

ארכיונים ומדעי הרוח הדיגיטליים – יום הרליץ 2020, תש"פ
לזכר ד"ר גיאורג הרליץ וגב' אסתר הרליץ

יום העיון יתקיים ביום ג', כ"א אדר ה'תש"פ, 17 במרץ 2020, בבית התנועה הקיבוצית (רח' ליאונרדו דה וינצ'י 13) בתל אביב

בתכנית:
09:45-09:00 התכנסות, הרשמה, קפה ועוגה

9:45 – 10:00 – ברכות
דודו אמיתי, יו"ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע

10:00 – 11:30 – מושב ראשון – מבוא למדעי הרוח הדיגיטליים
יו"ר: רחל משרתי, הספרייה הלאומית, חברת הנהלת האיגוד

ארכיון המדינה – עם הפנים לעתיד
גב' רותי אברמוביץ, גנזת המדינה
מדעי הרוח הדיגיטליים – מפת הדרכים לארכיון הדיגיטלי. דוגמאות גנאלוגיות
ד"ר יעל נצר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב ורוז פלדמן, העמותה למחקר גנאלוגי בישראל
דיגיטציה של חומרים מהארכיון והשימוש בתוצריה מצד מדעי הרוח הדיגיטליים
ד"ר סיני רוסינק, אוניברסיטת חיפה

11:45-11:30 הפסקת קפה

12:45-11:45 מושב שני: מושב יום הרליץ
יו"ר: נוני ירון, אוצרת אוספים מיוחדים, ארכיון פתח תקווה, חברת הנהלת האיגוד

לעבר חזון משותף: מדעי הרוח הדיגיטליים בישראל
פרופ' ליאת קוזמא, האוניברסיטה העברית והאקדמיה הצעירה הישראלית

פרס הרליץ – טקס חלוקת הפרסים ומלגות
נוני ירון ונאוה איזין, חברות הנהלת האיגוד

קטעי ראיון מצולם עם אסתר הרליץ
זהר אלופי, לזכרו של ד"ר גיאורג הרליץ

13:00-12:45 אסיפה כללית לאישור מאזן 2019

13:45-13:00 הפסקת צהריים

15:45-13:45 – מושב שלישי – מר"ד וארכיונים
יו"ר: ד"ר לביא שי, מנהל ספריה וארכיונים, יד יצחק בן-צבי, חבר הנהלת האיגוד

האקדמיה, הארכיון והקהל הרחב: שיתופי פעולה
ד"ר עינת רובישטיין, האוניברסיטה העברית
דוגמאות לארכיונים דיגיטליים קהילתיים
ד"ר שולי לינדר ירקוני, ארכיון חיפה
קבצי התיקים החסויים בארכיון המדינה – דוגמאות יישומיות של מכון עקבות
ד"ר יעל נצר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב וליאור יבנה, מכון עקבות
לתת פנים לנופלים – מצילים לוחמים מאלמוניות
גב' דורית פרי, ארגון לתת פנים לנופלים

עלות יום העיון: 60 ₪ לחברי האיגוד, 100 ₪ למי שאינם חברים.
ההרשמה ופרטי תשלום – בקישור זה

לפרטים נוספים אפשר לפנות בדוא"ל אל: publications.aia@gmail.com; educationcommittee.aia@gmail.com

https://www.archives.org.il/cgi-webaxy/item?657

מפרסם ההודעה
דודו אמיתי יו"ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע chairperson.aia@gmail.com 052-4475458
כתובת מלאה
בית התנועה הקיבוצית, ליאונרדו דה וינצ'י 13 תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה