< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // דדליין חדש // לכנס: "כי שם הייתי אני חיים דר": כנס לציון 400 שנה לפטירת ר' חיים ויטאל: 2020-1620 [יד בן צבי, ירושלים / אב"ג, באר שבע 09/20] דדליין=15.6.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0022421/

קול קורא: "כי שם הייתי אני חיים דר": כנס לציון 400 שנה לפטירת ר' חיים ויטאל: 2020-1620

כו-כז באלול התש"ף, 15-16 בספטמבר 2020

אוניברסיטת בן גוריון בנגב ומכון בן-צבי לחקר הקהילות ישראל במזרח

15/9 ביד יצחק בן-צבי בירושלים, 16/9 באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

במלאת 400 שנים לפטירתו של ר' חיים ויטאל (1542-1620), מרכז גולדשטיין-גורן למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב ומכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח מתכבדים להזמינכן/ם להגיש הצעות לכנס שיוקדש לדמותו ולהקשריה.

ר' חיים ויטאל (רח"ו) נודע בראש ובראשונה כבכיר תלמידיו של ר' יצחק לוריא (האר"י), וכמי שאחראי במידה רבה לעיצובה של קבלת האר"י כפי שהיא מוכרת לנו. כבנה המובהק של תקופת הפריחה של צפת במאה השש-עשרה, מתלכדים בחייו ובהגותו של רח"ו היבטים רבים של החיים היהודיים בקהילות ארץ ישראל וסוריה בתקופה מכוננת זו בהיסטוריה היהודית. בד בבד עם חשיבותו העצומה להתפתחות הקבלה, הגיוון והרוחב של תחומי העניין של רח"ו ניכרים מעושר הכתבים שהותיר בשלל נושאים ומן ההיבטים המגוונים של פעילותו רבת השנים בצפת, ירושלים ודמשק. כל אלה הופכים אותו לדמות ציר להבנת שפע של סוגיות בחברה היהודית העות'מאנית בת הזמן. כך למשל בסוגיות כמו יחסי מדע וקבלה; יחסי קבלה עיונית וקבלה מעשית; משיחיות, תיקון, והמשמעויות הפוליטיות של התופעה הצפתית; יחסי יהודים-מוסלמים במרחבים המשותפים להם; דרכי יצירת הידע והסוציולוגיה שלו; היחסים בין סוגות כתיבה שונות; מעמד העצמי, ובכלל זה מעמד הנשמה וגלגוליה; מעמד החלום והידע הפנוימטי; היחסים בין קהילות וקהלים במרחב העות'מאני; פרקטיקה ותיאוריה בקרב המקובלים; עיצוב אורח החיים והריטואל הקבלי; ואלה רק דוגמאות ספורות.

בכך דמותו של רח"ו מזמנת קריאה אינטגרטיבית של התופעה הצפתית, הקושרת בין ההיבטים המגוונים של חיי הרוח והחברה של היהודים במזרח אגן הים התיכון בראשית העת החדשה. אכן, בשנים האחרונות אנו עדים להתחדשות העניין המחקרי בתופעה הצפתית ובהקשרים ההיסטוריים והתרבותיים שבמסגרתה התהוותה. כנס זה מבקש לתת ביטוי למגמות השונות במחקר העכשווי של תופעות אלה ממגוון רחב של נקודות מבט והקשרים. הכנס יתמקד בנושאים הקשורים לחייו של ר' חיים ויטל, לסביבתו, לפועלו, ליצירתו ולהשפעתה, כמו גם לעולם ולהקשרים שבתוכם פעל. נשקול לפיכך בחיוב גם הרצאות על דמויות ונושאים משיקים.

הצעות (עד 250 מילה) בצירוף קורות חיים להרצאות יש לשלוח עד לתאריך 15 באפריל 2020 למייל הוועדה המארגנת: 400vital@gmail.com

הוועדה האקדמית: פרופ' בעז הוס, פרופ' ברכה זק, פרופ' יוסי חיות, ד"ר חנן חריף, פרופ' רונית מרוז ופרופ' אמנון (נונו) רז-קרקוצקין. מזכיר הוועדה: ד"ר אסף תמרי.

מפרסם ההודעה
בברכה, הלל פוירשטיין worldunion.jewishstudies@gmail.com 025325841
כתובת מלאה
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים / אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה