< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // שינוי נוסח // לקבוצת מחקר: נאמנויות בחברה בישראל ובעולם היהודי [מכון בן גוריון, שדה בוקר] מפגש ראשון=31.3.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0022402/

"המרכז ללימודי ישראל (מל"י) במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, בקמפוס שדה-בוקר של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מקים קבוצת מחקר תחת הכותרת נאמנויות בחברה בישראל ובעולם היהודי. מטרת הקבוצה היא להבין את המשמעויות המשתנות של מושג הנאמנות בהתאם לתקופה ולקונטקסט התרבותי והפוליטי. אמנם השיח הפוליטי הנוכחי בישראל מתמקד בשאלת הנאמנות ברמה הלאומית, אך שאלת הנאמנויות נרחבת יותר וכוללת גם קבוצות חברתיות נוספות – לדוגמה, זרמים דתיים, קבוצות אתניות והתארגנויות פוליטיות. ולכן, ברצוננו לבחון את שאלת הנאמנות ממגוון של דיסציפלינות וביחס לקבוצות חברתיות מגוונות ושונות.

בתור התחלה, ברצוננו לאתר חוקרות** צעירות מתחומי מחקר שונים (סוציולוגיה/ היסטוריה/ מדע-המדינה/ משפטים) בכדי ליצור קבוצה מחקרית סביב הנושא.

במהלך תש"ף נקיים שניים עד שלושה מפגשים, שמטרתם גיבוש כיוון מחקר משותף ותכנון העבודה המחקרית לתשפ"א. מפגשים אלו לא יזכו במלגה, אך יתנו עדיפות לכך לקראת תשפ"א. הפרויקט הראשון שנרצה לקדם יהיה סדנת מחקר אשר תוביל לפרסום קובץ בנושא.

המפגש הפותח מתוכנן ל 22 באפריל 2020, בקמפוס ע"ש מרקוס, באר-שבע.

מתעניינות יכולות לפנות לעינב מלמד דוניץ, הממונה על מל"י, בדוא"ל – einavmel@bgu.ac.il . בפניה זו, אנא צרפו קורות חיים וכן פסקה קצרה המתארת את תחום התוכן והתרומה שלו לנושא הנאמנויות.

**הפנייה כתובה בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, אך היא מיועדת לנשים וגברים כאחד."

 

מפרסם ההודעה
רויטל עטר כלפון ראש לשכת מנהלת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות bgi@bgu.ac.il טלפון: 08-6596936 | פקס: 08-6596939
כתובת מלאה
מדרשת בן-גוריון, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה