< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // קבוצת מחקר: לקבוצת מחשבה ולימוד לצעירים/ות בנושאי דת וחילון [ון ליר, ירושלים] דדליין=3.3.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0022228/

צעירות וצעירים שוחרי דעת מכל המגזרים ומכל תחומי הדעת, סטודנטיות וסטודנטים מצוינים לתואר ראשון (שנה ב ומעלה) ולתואר שני

קול קורא – קבוצת מחשבה ולימוד לצעירים בנושאי דת וחילון

במכון ון ליר בירושלים

מועד אחרון להגשה 3.3.2020

מכון ון ליר בירושלים מזמין צעירות וצעירים שוחרי דעת מכל המגזרים ומכל תחומי הדעת, סטודנטיות וסטודנטים מצוינים לתואר ראשון (שנה ב ומעלה) ולתואר שני, להגיש את מועמדותם להשתתפות בקבוצת מחשבה ולימוד בנושאי דת וחילון מזווית ירושלמית, המתקיימת בחסות ובהובלת שני בוגרי “מסעות דעת – תוכנית למנהיגות אינטלקטואלית צעירה”.

ירושלים היא מיקרו-קוסמוס של סוגיות דת וחילון, שהן בין סלעי המחלוקת העיקריים בדיון הציבורי בחברה בישראל. נושאים אלו מעסיקים את מדעי הרוח והחברה, והשיח על אודותיהם עשיר ומרתק. המפגשים יעסקו בירושלים עצמה כמקרה בוחן לסוגיות דת וחילון, ובאופן ספציפי בשאלות כגון קדושת הר הבית ליהודים ולמוסלמים מול קדושתו של הר הרצל לציונות, לימודי קודש וחול גבוהים בירושלים והמתח בין כפייה לחופש במרחב הציבורי.

במפגשי הקבוצה יתקיימו דיונים מעמיקים בסוגיות אקטואליות הקשורות לנושאים אלו, בהרכב מצומצם ועם מיטב המרצים והמרצות: פרופ’ רות גביזון, פרופ’ שי לביא, יוסף מילר, נאווה פירר, ד”ר יוכי פישר, אברהם קרויזר ופרופ’ אלחנן ריינר.

קבוצת המחשבה והלימוד תתכנס במהלך סמסטר ב של שנת הלימודים הנוכחית, ותכלול שישה מפגשים. המפגשים יתקיימו בימי ראשון בשעות 18:00–20:30 במכון ון ליר בירושלים.

להגשת מועמדות יש לשלוח:

* קורות חיים ופרטי התקשרות;

* מסמך (עד שני עמודים) שבו תספר/י על עצמך ועל תחומי העניין שלך ותפרט/י מדוע ברצונך להשתתף בקבוצה. אנא התייחס/י במסמך לפחות לאחד מנושאי הדיון המוזכרים לעיל.

את המסמכים יש לשלוח לדוא”ל readingroup@vanleer.org.il עד יום שלישי, 3 במרץ 2020.

http://bit.ly/2vslqiy

Message publisher
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
Full address
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added