פרסום // ניוזלטר: הידיעון המקוון של האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר: 16 בפברואר 2020 (יפה ברלוביץ, רוני בן כנען) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0022223/

הידיעון המקוון של האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר, 16 בפברואר 2020 (הקשר הפמיניסטי: חופשת סמסטר), עורכות: פרופ' יפה ברלוביץ, רוני בן כנען

הצגה של ספרים חדשים, מאמרי מחקר פמיניסטיים, אירועים שבועיים בקהילה של תכניות ללימודי מגדר: הרצאות, קול קורא, מלגות וכדומה

https://lp.vp4.me/khw7