< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: פוסטדוק - דת ותרבות חומרית [אב"ג, באר שבע] דדליין=15.3.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0021519/

קול קורא לתלמידי בתר-דוקטורט מצטיינים

המרכז לחקר המרות דת ומגעים בין-דתיים (CSoC) מזמין חוקרות שהגישו תזה במהלך חמש 5 השנים האחרונות ויהיו בעלי תואר דוקטור באוקטובר 2020 לכל המאוחר, להציג מועמדותן למלגת בתר-דוקטור ולהשתתף בקבוצת מחקר שתתנהל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בשנת הלימודים תשפ”א (2021-2020). הקבוצה תעסוק בדת ותרבות חומרית בשלוש הדתות האברהמיות. חברות הקבוצה יידרשו להימצא באוניברסיטה בימי הפעילות של המרכז (ולפחות פעם בשבוע), להשתתף בסמינרים ובכנסים שלו, ולהציג את מחקרן בפני החברים האחרים. המרכז יעניק מלגת בתר-דוקטורט בסך 75,000 ₪, יציעה מרחב עבודה בחדר המרכז בספריית ארן בקמפוס, וסביבת לימודים תומכת המורכבת מחוקרים ותיקים וצעירים, מהארץ ומחו”ל, ממדעי הרוח וממדעי החברה.

 

המרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין-דתיים

המרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין-דתיים נוסד ב-2012 כחלק מפרויקט הI-CORE של הקרן הישראלית למדע (ISF) והתקיים כמרכז בין-אוניברסיטאי בראשות פרופ’ חיים היימס. עיקר עיסוקו של המרכז הבין-אוניברסיטאי, שאיגד בתוכו חוקרים וחוקרות מדיסציפלינות שונות, נסב סביב מחקר סוגית המרות הדת והמגעים בין בני הדתות האברהמיות בימי הביניים ובראשית העת החדשה. בשנת תשע”ט (2018-19) הפך למרכז אוניברסיטאי בפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב תחת ניהולו של פרופ’ אפרים שהם-שטיינר. בשנת תשע”ט היה הנושא האוגד של המרכז “המקום הקדוש בדתות האברהמיות,” ובשנת תש”ף היה הנושא “אלימות, הצדקתה ודיכויה בדתות האברהמיות.” בסיום כל שנה אקדמית נערכת סדנה משותפת עם The Center for Abrahamic Religions באוניברסיטת אוקספורד. לפרטים נוספים ראו https://www.facebook.com/BGU.CSOC/

 

דת ותרבות חומרית – נושא אוגד לשנת תשפ”א

בעשורים האחרונים יותר ויותר חוקרים מדיסציפלינות שונות, ובהם היסטוריונים העוסקים בדתות עבר, סבורים שההתמקדות בטקסטים ובריטואלים איננה מספיקה, שכן הזהות הדתית, החוויה הדתית, הקהילה הדתית והפולחן הדתי קשורים בטבורם גם לעולם החומר. ביהדות, בנצרות ובאסלאם חומרים וחפצים משמשים לסימול קדושה, למיקוד תפילה וזיכרון, לסימון הירארכיות ויחסי כוח, להעברת ברכה ממקום למקום, לאינדוקטרינציה ולחינוך. הם ממלאים תפקיד מרכזי בחיי הדת, בייחוד עבור מאמינים שאינם מותירים עדויות כתובות. עבור ההיסטוריון, חפצי פולחן עשויים להעיד על המשכיות ועל שינוי באופן שמשלים, ואפילו מאתגר את הנרטיבים המבוססים על טקסטים כתובים.

סמינר תשפ”א של המרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין-דתיים יוקדש לבחינת מגוון רחב של סוגיות הקשורות לחומרים וחפצים ביהדות, נבצרות ובאסלאם, בתקופות היסטוריות שונות וגם כיום. תתקבלנה בברכה עבודות שמתמקדות בחפצים קדושים: במעמדם התיאולוגי, בשימוש בהם ובהיסטוריה שלהם; בהתפתחות של חפצי פולחן: ביצרנים, בתהליכי ייצור ובדפוסי הצריכה שלהם; בתפקידם של חומרים וחפצים בעליה לרגל, בטקסים מאגיים ובאינדוקטרינציה של המאמינים; בהיבטים אמנותיים, תיאורטיים ומתודולוגיים של חומריות (materiality). חוקרות העורכים עבודות השוואתיות וכאלה המדגישות מעברים, קשרים ופולמוס בין הדתות, מוזמנות במיוחד.

להגשת מועמדות, נא לשלוח:

  • טופס פרטים אישיים: טופס הגשת מועמדות- בתר דוקטורנטים (להורדה באמצעות דפדפן כרום בלבד): https://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/post-doc.aspx
  • תמצית תכנית מחקר (עד 2,000 מילים), העוסקת בתרבות חומרית בדתות האברהמיות
  • תקציר של עבודת הדוקטור (עד 2 עמודים)
  • קורות חיים מעודכנים, הכוללים רשימת פרסומים מלאה
  • שתי המלצות, אחת מהן של המנחה

 

שאלות ניתן להפנות לד”ר דניאלה טלמון-הלר talmond@bgu.ac.il. יש להעביר את הטפסים והמסמכים לרכזת המנהלית של המרכז גב’ רעיה אבן-דוד rayaed@bgu.ac.il עד ה-15 למרס 2020.

המועמדות שתיבחרנה, תקבלנה תשובה עד יום שלישי ה-7 באפריל 2020 ותתבקשנה לאשר את השתתפותן בתכנית עד יום א ה-19 באפריל 2020.

Message publisher
רעיה אבן-דוד מנהלנית המרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין-דתיים באוני' בן-גוריון בנגב מנהלנית המרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין-דתיים באוני' בן-גוריון בנגב rayaed@bgu.ac.il 0545872266 https://in.bgu.ac.il/en/csoc/pages/news/CFA2023-2024.aspx
Full address
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, שד' בן-גוריון, Be'er Sheva, Israel
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added