< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תכנית: מסעות דעת לשנת 2020 [ון ליר, ירושלים] דדליין=20.3.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0021512/

קול קורא – מסעות דעת לשנת 2020

תוכנית למנהיגות אינטלקטואלית צעירה

מועד אחרון להגשה 20.3.2020

 

לאן מועדות פניה של החברה בישראל ומה מקומן של שאלות גדולות על צדק חברתי, גלובליזציה ולאומיות בעיצובה? מדוע הדת נמצאת במגמת עלייה עולמית ומה גורלו של החילון? כיצד משפיעות הכלכלה העכשווית והטכנולוגיות החדשות על יחסים בינאישיים ועל חיי היום-יום? מה מקומן של התרבות והאמנות בחיי הפרט והציבור?

אם שאלות כגון אלה מעסיקות אתכם, ואם תרצו לחברן לנושאים של אחריות אישית ולמקומכם בחברה ובעולם בהווה ובעתיד, תוכנית "מסעות דעת" במכון ון ליר בירושלים נועדה עבורכם.

התוכנית, המתקיימת במכון ון ליר בירושלים זו השנה השלישית, מיועדת לקבוצה קטנה ואיכותית של צעירות וצעירים בעלי סקרנות אינטלקטואלית ויכולת לימוד גבוהה, מכל גווני האוכלוסייה בישראל, בקיץ שלפני תחילת לימודיהם האקדמיים (בכל התחומים).

"מסעות דעת" היא תוכנית ייחודית ללימודים בתחומי הרוח והחברה המדגישה את הרלוונטיות של שאלות עומק אינטלקטואליות, בוחנת אותן בהקשר לבעיות השעה בארץ ובעולם, ומפגישה רעיונות עם המציאות החברתית והפוליטית העכשווית.

בתוכנית ירצו בכירי החוקרים בתחומים אלו, בהם פרופ' רות גביזון, פרופ' שי לביא, פרופ' ניסים מזרחי, ד"ר יוכי פישר, ד"ר ראיף זריק, הסופר פרופ' א"ב יהושע, פרופ' רות הכהן-פינצ'ובר, ד"ר עפרי אילני, ד"ר רונית עיר-שי וד"ר מירי רוזמרין.

התוכנית מורכבת מלימודי קיץ שיתקיימו במכון ון ליר בירושלים במשך שישה שבועות (28.6.2020–6.8.2020, חמישה ימים מלאים בשבוע) וממפגשי המשך אחת לחודש עד ליוני 2021. הלימודים יכללו סמינרים, תרגולים, סיורים וסדנאות כתיבה ויצירה; מקום נכבד יוקצה לדיונים ולהעשרה הדדית בין המשתתפים.

מסע אישי: במהלך לימודי הקיץ ובמפגשי ההמשך החודשיים יפַתחו המשתתפים פרויקטים אישיים של מחקר ועשייה חברתית ותרבותית, בליווי צמוד ומתמשך של צוות התוכנית.

התוכנית היא ללא תשלום; עמיתי התוכנית יזכו במגורים משותפים בתקופת לימודי הקיץ ובמלגת מחיה.

הגשת מועמדות

צעירות וצעירים בעלי סקרנות אינטלקטואלית ויכולת לימוד גבוהה שטרם התחילו את לימודיהם האקדמיים מוזמנים להציע את מועמדותם. לא נדרש ידע קודם, אך התוכנית דורשת מחויבות, רצינות והתמדה.

לשם הגשת מועמדות לתוכנית יש לשלוח:

  • קורות חיים ופרטי התקשרות, כולל פירוט התוכניות הנוכחיות שלך לשנת הלימודים תשפ"א;
  • מסמך המספר על עצמך, תחומי העניין שלך ומדוע ברצונך להשתתף בתוכנית (עד 700 מילה);
  • תעודת בגרות או גיליון הערכה אחרון מבית הספר התיכון שבו למדת;
  • תמונת פספורט.

את המסמכים יש לשלוח למייל journeys@vanleer.org.il עד לתאריך 20.3.2020.

בחלק מהמקרים תהליך המיון יכלול גם ריאיון אישי.

לפרטים נוספים: journeys.vanleer.org.il

https://journeys.vanleer.org.il/

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה