< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: מורשתם ותרבותם של יהודי צפון הקווקאז ומזרחו [באקו אזרבייז'אן 09/20] דדליין=28.2.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0020901/

THE HERITAGE & CULTURE OF THE JEWS IN NORTH AND WEST CAUCASUS (KAVKAZ)

קול קורא

להגשת הצעות להרצאה בכנס בינלאומי בנושא:

מורשתם ותרבותם של יהודי צפון הקווקאז ומזרחו

(כיום שטח שכולל את הרפובליקות של אזרבייג'ן, דאגסטן קברדינו-בלקריה, צ'צניה, ומחוז סטוורופול)

בימים רביעי-חמישי, י"ג –י"ד באלול תש"ף, 2-3 בספטמבר 2020

במרכז הבינלאומי לרב-תרבותיות

באקו – אזרבייג'ן

יהדות צפון הקווקאז ומזרחו (ג'והורו או היהודים הרריים) היא קהילה עם מסורת יהודית עתיקה ומורשת תרבותית עשירה. יהדות זו הייתה משולבת בתהליכים בולטים בהיסטוריה היהודית של העת החדשה במרחב של איראן הגדולה, ברוסיה ובמזרח אירופה. יהודים אלו עלו לארץ ישראל במשך דורות רבים מתוך זיקה יהודית-מסורתית. עם ייסוד התנועה הציונית והתפשטותה, הצטרפו יהודים רבים מהקהילה לתנועה ולגלי העלייה עד שהשלטון הסובייטי הגביל את ההגירה. עם פתיחת שעריה של ברית המועצות התגבשו קהילות גדולות של יהודי צפון הקווקאז ומזרחו גם בערים מרכזיות בישראל, רוסיה, ברחבי בריה"מ לשעבר, בגרמניה, בקנדה ובארה"ב. במהלך הדורות פקדו את אזורי מושבם של יהודי צפון הקווקאז ומזרחו קהילות יהודיות שונות. ביניהם: יהודים אשכנזים, יהודי אורמיה -נאש דידן, קהילות יהודי גרוזיה וסובוטניקים. בין הקהילות השונות התקיימו השפעות הדדיות.

אנו מזמינים חוקרים להגיש הצעות למתן הרצאה בנושאים הבאים:

 • קהילה ומשפחה
 • היחסים הבינעדתיים
 • המעמד הכלכלי חברתי
 • יצירה, ספרות ואמנות הבמה
 • כתבי יד וספרות תורנית
 • זהויות לאומיות ואתניות
 • מעמד לשון הג'והורי ומחקרה
 • לשונות היהודים וניבים מקומיים
 • רב תרבותיות
 • מגדר
 • התנועה הציונית והעליות לארץ ישראל
 • מלחמת העולם השנייה והשואה
 • המרחב הגיאוגרפי

כל נושא אחר שיוצג על ידי המגישים ייבחן לגופו על ידי הוועדה האקדמית. ציבור החוקרים המתמחים באחד מהתחומים הרלוונטיים מוזמנים להציע נושא להרצאה בצירוף תקציר של עד עמוד אחד (250 מילים), ביוגרפיה קצרה, וכתובת דוא"ל ליצירת קשר.

התאריך האחרון להגשת ההצעות הוא: יום שני, ח' בשבט תש"ף, 3 בפברואר 2020 לפי הכתובת: dahan.center@biu.ac.il מרכז דהאן, אוניברסיטת בר- אילן, רמת גן.

הרצאות הכנס תפורסמנה בקובץ מיוחד לאחר שיפוט מדעי כמקובל.

שפות ההרצאות בכנס: אנגלית, רוסית ועברית.

נשמח לראותך בין המשתתפים בכנס.

בכבוד רב,

בשם הוועדה המארגנת של הכנס:

פרופ' דן שפירא, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' ירון הראל, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' שמעון שרביט, המכללה האקדמית אשקלון

פרופ' זהבית גרוס, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' איתאן קהראמאן, המרכז הבינלאומי לרב תרבותיות בבאקו

פרופ' ז'לה גריבובה, האוניברסיטה לשפות בבאקו

ד"ר אפרת אביב, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר שמעון אוחיון, מנהל מרכז דהאן

וגב' אליסה אברמוב, אוניברסיטת בר-אילן

————————————————————————————————-

לכבוד

המרכז לחברה, תרבות וחינוך במורשת יהדות ספרד

ע"ש אהרן ורחל דהאן

אוניברסיטת בר-אילן

רמת-גן 52900

 

שלום רב,

 

הריני מתכבד להגיש את נושא ההרצאה לכנס הבינלאומי בנושא:

 

שם המרצה:

 

המוסד האקדמי______________________ מחלקה_________________________

 

טלפונים: בית_________________עבודה_________________נייד_______________

 

E-MAIL: ____________________________________________________________

 

נושא ההרצאה: ______________________________________________________

 

מצ"ב תקציר ההרצאה

בברכה,

חתימה

תאריך________________

https://www1.biu.ac.il//File/news/file_biu_20_02_03_11_03.pdf

מפרסם ההודעה
אורה קובלקובסקי מרכזת מרכז דהאן אוניברסיטת בר-אילן kobelko@biu.ac.il טל': 03-5317959
כתובת מלאה
Azerbaijan
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה