< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): מוזה: כתב עת לתלמידי מחקר במדעי הרוח – גיליון 4 [עברית]. דדליין לטקסט מלא=26.3.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0013102/

כתב העת מוזה מיסודו של בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח.

כתב העת מוזה מבקש להציע פלטפורמה מקוונת בעברית לתלמידי מחקר במדעי הרוח, לשם פרסום רעיונות חדשניים ויצירתיים בתחומי מחקר מגוונים. כתב העת הוא מולטי-דיסציפלינרי ומעודד תלמידי מחקר מתקדמים מכל התחומים במדעי הרוח להגיש תוצרי כתיבה מצוינים המציגים את פירות מחקרם, ובתוך כך יקדם מפגש בין תחומי דעת שונים. ייחודו של "מוזה" יהיה בכך שגם הכותבים אשר יפרסמו בו, וגם צוות העורכים והלקטורים יהיו כולם תלמידי מחקר מתקדמים.

https://mandelschool.huji.ac.il/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%94

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה