< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): הומור מקוון: כתב עת מדעי לחקר ההומור (אריה סובר) [עברית] ללא דדליין

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0013100/

הנכם מוזמנים לשלוח מאמרים לפרסום לכתב העת 'הומור מקוון'. כתה העת מתפרסם זו השנה התשיעית ומכיל מאמרים מגוונים מכל תחומי הידע: פסיכולוגיה, סוציולוגיה, ספרות, בלשנות, מתמטיקה, תקשורת, קולנוע, תאטרון, פילוסופיה, אנתרופולוגיה ועוד. כתב העת יוצא לאור פעמיים בשנה. ניתן לשלוח מאמרים ללא תאריכי יעד במשך כל השנה. כמו כן ניתן לשלוח מאמרים בעלי חשיבות מחקרית שהתפרסמו בשפה זרה בכתבי עת שפיטים או בספרים, כאשר הם מתורגמים לעברית. ההחלטה באם לפרסם אותם נתונה בידי העורך.

http://www.israeli-humor-studies.org/page45.php

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה