< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // הודעה שנייה // פרס: השתתפות בפרוייקט תזה תש"פ: רעיונות נבחרים מעולם היהדות וישראל [ירושלים 06/20] דדליין=27.2.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0012825/

קול קורא להגשת מועמדות לפרוייקט תזה תש”פ: רעיונות נבחרים מעולם היהדות וישראל

בית אבי חי, בשיתוף האיגוד העולמי למדעי היהדות והמרכז ללימודי ישראל במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, מזמינים חוקרים/ות צעירים/ות (עד שש שנים ממועד קבלת תואר דוקטור) להגיש מועמדות להשתתפות בפרוייקט “תזה” להנגשת ידע אקדמי לקהל הרחב.

במסגרת הפרוייקט ייבחרו שמונה מחקרים בתחומי מדעי היהדות ולימודי ישראל אשר יימצאו חדשניים בתחומם ותורמים באופן משמעותי לחברה ולתרבות הישראלית והיהודית.

שישה מבין החוקרים/ות הזוכים/ות ישתתפו בסדנת TED לדיבור בפני קהל לא-אקדמי ויציגו את פרי מחקרם בערב בסגנון TED אשר יתקיים ביום רביעי, י”ח בסיון התש”פ 10.6.20. האירוע יצולם ויועלה ליוטיוב. לחוקרים/ות המשתתפים/ות בסדנה ובערב הרצאות יוענק פרס כספי בסך 1,500 ₪.

שני מחקרים נוספים יעובדו לסרטון אנימציה קצר אשר ינגיש את המחקר לקהל הרחב ויועלה לרשתות החברתיות.

להגשת מועמדות יש למלא את הטופס המקוון ולצרף אישור מהמוסד האקדמי על קבלת הדוקטורט, ‏מסמך המציג את תמצית המחקר (קובץ PDF בלבד, עד עמוד) וסרטון קצר הכולל הצגה עצמית, תיאור המחקר, חשיבותו ותרומתו לחברה (עד דקה).‏

המועמדים ייבחנו על ידי ועדה אקדמית ייעודית של הגורמים השותפים בתכנית על פי רמתם ואיכותם האקדמית, יחד עם שיקולים של מידת החדשנות והעניין ‏של המחקר עבור הציבור הרחב לצד כישורי הדיבור וההצגה בפני קהל.‏

מועד אחרון להגשת המועמדות: יום חמישי, ב’ באדר, 27.2.20.

לשאלות, בירורים ותמיכה בנוגע להגשה ניתן לפנות במייל ל: teza.avi.chai@gmail.com‏

טופס ההגשה: http://bit.ly/THESIS2020

Message publisher
בברכה, הלל פוירשטיין worldunion.jewishstudies@gmail.com 025325841
Full address
בית אבי חי, King George Street, Jerusalem, Israel
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added