< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: פוסטדוק בחקר האנטישמיות, יחסי יהודים ולא יהודים [העברית, ירושלים] דדליין=30.3.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0012818/

המרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון גאה להכריז על הענקת עד שתי מלגות, בתחום מדעי הרוח, מדעי החברה, משפטים או כלכלה, לחוקרים מהארץ ומחו"ל אשר הוכיחו מצוינות יוצאת דופן, עומק ומקוריות בעבודתם האקדמית, ושמחקרם עוסק בתופעת האנטישמיות, תוך כדי התמקדות ביחסים בין יהודים ללא יהודים, במיוחד במצבים של לחץ ומשבר חברתיים או בנקודות מבט השוואתיות עם צורות אחרות של אפליה וגזענות.

המלגה תוענק למשך שנה אחת. גובה המלגה הוא $30,000. מקבלי המלגות יתחייבו להיות נוכחים במרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון, לכל הפחות שלושה ימים בשבוע, ולהשתתף בפעילויות המרכז.

המועמדים צריכים להיות מי שסיימו את הדוקטורט לאחר נובמבר 2014. מועמדים שעדיין לא סיימו את התואר השלישי יכולים להירשם למלגה; קבלתם תהיה מותנית באישור תוארם עד ה-1 במאי 2020.

על הבקשה לכלול: תיאור מפורט של תכנית המחקר (5 עמודים, עם כותרת); קורות חיים עם רשימת פרסומים; תקציר באורך של עמוד 1 של עבודת הדוקטורט; 2 מכתבי המלצה; אישור על קבלת תואר שלישי ופרטי קשר מלאים.

http://scholarships.huji.ac.il

מפרסם ההודעה
אלון רג'ואן alon.rejwan@mail.huji.ac.il
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית הר הצופים, Jerusalem
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה