הזדמנות // פרס: פרס קנאפ לחוקרים/ות צעירים/ות לקידום המחקר בתחום האנטישמיות. דדליין=30.3.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0012808/

המרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון מתכבד להכריז על הענקה של עד ארבעה פרסים בשנה האקדמית תש"ף, המיועדים לחוקרים צעירים שמחקרם עוסק בתופעת האנטישמיות על היבטיה השונים ובהקשרים השוואתיים במגוון תחומי הידע האקדמיים. הפרסים בתמיכת קרן משפחת קנאפ.

גובה הפרס: $2,500 רשאים להגיש מועמדות לפרס תלמידי תארים מתקדמים (תלמידי מחקר ומוסמך מחקרי) וחוקרים צעירים בראשית דרכם (עד שלוש שנים ממועד הגשת עבודת הדוקטור) מכל האוניברסיטאות בארץ.

על הצעת המועמדות לפרס לכלול:

  1. עבודת תזה או עבודה סמינריונית שנכתבה במסלול מוסמך מחקרי בציון של 95 ומעלה / עבודת דוקטור / מאמר
  2. מכתבי המלצה של שניים מן החוקרים הבכירים בתחום
  3. מכתב של המועמד המפרט את תרומת מחקרו לחקר האנטישמיות והגזענות
  4. קורות חיים ופרטי התקשרות

http://scholarship.huji.ac.il

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה