< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: פרס קנאפ לחוקרים/ות צעירים/ות לקידום המחקר בתחום האנטישמיות. דדליין=30.3.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0012808/

המרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע”ש וידאל ששון מתכבד להכריז על הענקה של עד ארבעה פרסים בשנה האקדמית תש”ף, המיועדים לחוקרים צעירים שמחקרם עוסק בתופעת האנטישמיות על היבטיה השונים ובהקשרים השוואתיים במגוון תחומי הידע האקדמיים. הפרסים בתמיכת קרן משפחת קנאפ.

גובה הפרס: $2,500 רשאים להגיש מועמדות לפרס תלמידי תארים מתקדמים (תלמידי מחקר ומוסמך מחקרי) וחוקרים צעירים בראשית דרכם (עד שלוש שנים ממועד הגשת עבודת הדוקטור) מכל האוניברסיטאות בארץ.

על הצעת המועמדות לפרס לכלול:

  1. עבודת תזה או עבודה סמינריונית שנכתבה במסלול מוסמך מחקרי בציון של 95 ומעלה / עבודת דוקטור / מאמר
  2. מכתבי המלצה של שניים מן החוקרים הבכירים בתחום
  3. מכתב של המועמד המפרט את תרומת מחקרו לחקר האנטישמיות והגזענות
  4. קורות חיים ופרטי התקשרות

http://scholarship.huji.ac.il

Message publisher
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added