< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: מלגת גילוץ לדוקטורט בחקר השלום במכון טרומן [העברית, ירושלים] דדליין=16.2.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0012722/

קול קורא מכון טרומן מעניק מלגת דוקטורט בחקר השלום ע"ש יהושע ורותי גילוץ 2020/21לדוקטורנט/ית שי/תרשם ללימודים בשנה"ל באוניברסיטה העברית למחקר הקשור לחקר השלום בנושאים באים: המזרח התיכון, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, סוגיות ירושלים

המועמדים/ית חייבים להיות דוקטורנטים/ות רשומים/ות באחת המחלקות באוניברסיטה העברית. הדוקטורנטים/ות חייבים/ות בנוכחות במכון טרומן למשך שלושה ימים בשבוע לפחות. התכנית מחייבת השתתפות בקורסים מרוכזים שיוצעו על ידי המכון, בסמינר החוקרים ובפעילויות נוספות של המכון. $10,000גובה המלגה: 16.2.2020ניתן להגיש מועמדות עד תאריך תיתכן אפשרות לקבל מלגה נוספת עמודים(, 3יש להגיש קורות חיים, מכתב פניה, הצעת מחקר באנגלית )עד גיליונות ציונים, הסכמת מנחה מהאוניברסיטה העברית, ושני מכתבי המלצה.

http://scholarships.huji.ac.il לפרטים, למידע חיוני נוסף ולאופן הגשה: 02-5882300 או

truman@savion.huji.ac.il ניתן להתייעץ עם מזכירות המכון בכתובת

מפרסם ההודעה
trumanevents@savion.huji.ac.il 025881957
כתובת מלאה
מכון טרומן, האוניברסיטה העברית ירושלים, קמפוס הר הצופים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה