< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לסדנה: סדנת הפרטיות השביעית באוניברסיטת תל אביב (מיכאל בירנהק) [אונ תל אביב 04/20] דדליין=2.2.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0012321/

כל צעד בחיינו בראשית המאה ה 21- מייצר מידע, והתוצאה היא שובל של מידע יומיומי. משנוצר, יש מי שמלקטים את המידע, מעבדים אותו, מעבירים אותו מיד ליד, יוצרים פרופילים שלנו, ומסווגים אותנו לדפוסי פעולה מוכתבים מראש. הזכות לפרטיות מנסה לשמר את השליטה שלנו בעצמנו, ובו-זמנית, לאפשר מיסחור מועיל של מידע כדי לקדם חדשנות ויעילות. מול אלה, אנו מנהלים משא ומתן חברתי נמשך על הזכות לפרטיות ביחסים שבין בני-אדם, ובנוסף, המדינה מבקשת גם היא לאסוף מידע מסוגים שונים.

סוגיית הפרטיות בחברת המידע מצויה בצומת מחקרי בין-תחומי ייחודי: מדעי המחשב, הנדסה ומערכות מידע, אתיקה, פילוסופיה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, פוליטיקה, משפט, כלכלה, תרבות, ועוד. אנו מזמינים חוקרים וחוקרות מתחומי ידע שונים, לרבות תלמידי ותלמידות תואר שלישי, להציע הצעות להרצאות לסדנה השביעית לפרטיות וסייבר, שמטרתה עידוד שיח אקדמי רב תחומי על אודות הממשק שבין פרטיות לטכנולוגיה.

הסדנה תתקיים ביום חמישי, 23.4.20 בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. הסדנה מתאפשרת הודות לתמיכה הנדיבה של המרכז למחקר סייבר בינתחומי על שם בלווטניק ונערכת בשיתוף מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה. חוקרות וחוקרים מכל תחומי המחקר מוזמנים.ות להגיש הצעות להציג מחקרים בעבודה (works in progress), בהיבטים שונים של פרטיות ובהקשרים המאירים את הזכות לפרטיות על מורכבותה, ובין היתר בסוגיות הבאות:

 • פרטיות ואלגוריתמים
 • פרטיות ולוחמת סייבר
 • טכנולוגיות של מעקב ופיקוח מידע
 • קריפטוגרפיה ואבטחת מידע
 • אנונימיות ברשת
 • פרטיות ו"סביבות חכמות" ("ערים חכמות", "בתים חכמים", וכדומה)
 • פרטיות במקום העבודה
 • פרטיות אחר המוות
 • היבטים היסטוריים של הפרטיות
 • מקצועות הפרטיות
 • התאמת הדין הישראלי ל- GDPR
 • האינטרנט של הדברים IOT
 • הנדסת פרטיות Privacy by Design
 • פרטיות וכסף אלקטרוני (ביטקוין)
 • פרטיות וביומטריה
 • פרטיות והקפיטליזם של המידע
 • פרטיות והתא המשפחתי
 • פרטיות וצנזורה של הרשת
 • פרטיות, כוח ואקטיביזם חברתי/פוליטי
 • פרטיות, שיימינג ובריונות רשת
 • הגנת מידע אישי Data Protection
 • פרטיות בתרבות הפופולרית

את ההצעות, בהיקף של עד 400 מילה )בעברית או באנגלית(, יש לשלוח עד לתאריך 2.2.20 לדוא"ל privacy.workshop2020@gmail.com 

התקצירים שיתקבלו יפורסמו באתר הסדנה. נא לציין את כותרת המחקר ואת פרטי ההתקשרות שלהמציע/ה. ההצעות יכולות להתבסס גם על מחקרים שטרם פורסמו או שעדיין בשלבי כתיבה. יש לציין בפניה אם המחקר כבר פורסם. עדיפות תינתן לחוקרים/ות שלא הציגו בסדנה הקודמת.

ההחלטות תימסרנה למציעים/ות עד ה- 17.2.20 .

ארגון אקדמי: פרופ' מיכאל בירנהק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב בסיוע עומר בז'רנו

מפרסם ההודעה
שרון ורד שקד SAFRACEN@tauex.TAU.AC.IL 03-6407915
כתובת מלאה
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה