< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: הכנס הארצי לסטודנטים/ות לתארים מתקדמים בתולדות האמנות ותרבות חזותית [שנקר, רמת גן 05/20] דדליין=1.3.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0011817/

קול קורא

הכנס הארצי לסטודנטים/ות לתארים מתקדמים בתולדות האמנות ותרבות חזותית
לזכרם של רוברט ה. סמית ז"ל ופרופ' מנחם ברינקר ז"ל
יום רביעי
27 במאי 2020
שנקר, רמת גן
החוג לתולדות האמנות באוניברסיטה העברית, התוכנית לתואר שני בעיצוב במכללת שנקר והתוכנית לתואר שני למדיניות ולתאוריה של האומנויות באקדמיה בצלאל מזמינים סטודנטיות וסטודנטים לתארים מתקדמים בתחום האמנות, העיצוב ולימודי התרבות החזותית והחומרית להציג עבודות מחקר בכנס הארצי השנתי לתלמידות ותלמידי מחקר. הכנס מבקש לתת במה למחקרים חדשים, מתהווים ומתגבשים ממגוון דיסציפלינות ומכל המוסדות האקדמיים ברחבי הארץ. מטרת הכנס היא לחבר בין המגוון הרב של נושאי המחקר בתרבות חזותית, בין גישות המחקר השונות העוסקות בדימוי החזותי והחומרי ולהפגיש בין הסטודנטיות והסטודנטים שהם חלק מקהילת המחקר בתרבות, בעיצוב ובאמנות חזותית בישראל.
הצעות להרצאות במסגרת הכינוס יכללו:
  1. הצעה להרצאה באורך של עד 300 מילים.
  2. קורות חיים מקוצרים (עד 200 מילים) הכוללים את שמכם, כותרת המחקר, שלב הלימודים (תואר שני/ שלישי) מוסד אקדמי, כתובת דוא"ל ומספר טלפון.
משך כל הרצאה 20 דקות (כתשעה עמודים כתובים בפונט 12 וברווח כפול).
כתובת למשלוח הצעות: artstudentsIL@gmail.com
תאריך אחרון לשליחת הצעות: 1.3.2020
תשובות ינתנו עד ה – 22.3.2020
נשמח על השתתפותכן/ם
צוות הכנס
מפרסם ההודעה
מורן זיני גרדשטיין | מנהלת אקזקוטיבית מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח האוניברסיטה העברית בירושלים T +972.2.5882430 | F +972.2.5881196 scholion@savion.huji.ac.il
כתובת מלאה
שנקר, רח' אנה פרנק, רמת גן
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה