< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: מן הבריחה דרך קפריסין לארץ המובטחת יום העיון השנתי השני בנושאי הבריחה והעפלה [יד בן צבי, ירושלים] 20.2.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0011718/

המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, הארגון להנחלת מורשת קפריסין

מן הבריחה דרך קפריסין לארץ המובטחת – יום העיון השנתי השני בנושאי הבריחה והעפלה

יום חמישי כ"ה בשבט תש"פ, 20.2.2019, 19.30-15.30 ביד יצחק בן-צבי

15.30 מפגש רעים

16.00 ברכות

16.15 ד"ר מירי נהרי, עמותת מורשת הבריחה

בין גבולות ובין הרים – הבריחה מאירופה 1950-1944

16.35 הקרנת הסרט הדוקומנטרי : החזרה הביתה

בימוי: אריק קרבר ומירי נהרי

17.25 הפסקת קפה

17.40 פרופ' עודד היילברונר, מכללת שנקר והאוניברסיטה העברית / מחנות קפריסין ומחנות עקורים ופליטים אחרים אחרי המלחמה : מבט השוואתי

18.05 פרופ' אביבה חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה / מפעל ההעפלה ממרחק הזמן-מה אנחנו זוכרים, ומדוע?

18.35 השקת הספר השני מסע הגבורה לארץ הנכספת 1949-1946 חלק ב – בעריכת חנה ויס

ההשתתפות בתשלום: 30 ₪.

בהרשמה מראש

מפרסם ההודעה
שרי קרן אלמוג המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה machonei@ybz.org.il 02-5398855
כתובת מלאה
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה