< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: דוקטורט בחקר השלום ופתרון קונפליקטים עם דגש על הסכסוך הישראלי-פלסטינאי, המזרח התיכון וירושלים [מכון טרומן העברית, ירושלים] דדליין=16.2.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0011600/

קול קורא

מלגות דוקטורט בחקר השלום ופתרון קונפליקטים עם דגש על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, המזרח התיכון וירושלים.

17,000 דולר לשנה למשך ארבע שנים + מעטפת תמיכה

לדוקטורנטים/ות שירשמו ללימודים בשנה"ל 2020/21 באחת מהפקולטות הבאות של האוניברסיטה העברית: חברה, מנהל עסקים, משפטים, עבודה סוציאלית, חינוך ורוח.

המועמדים/ות חייבים/ות להיות דוקטורנטים רשומים/ות (בשלב א') באחת המחלקות באוניברסיטה העברית.

הסטודנטיות/ים יחלקו משרד במכון טרומן ויהיו חייבים בנוכחות בו במשך שלושה ימים בשבוע לפחות.

התכנית מחייבת השתתפות בקורסים מרוכזים, השתתפות בסמינר חוקרים בנושא וארגון כנסים וסדנאות בתחום.

מטרת תוכנית המלגות היא להקים קהילה של דוקטורנטים/יות מעולים, העוסקים בחקר השלום ופתרון סכסוכים, ולעודד חשיבה בתחום, תוך הענקת מעטפת אקדמית ואפשרות להתמקד במחקר.

ניתן להגיש מועמדות עד תאריך 16.2.2020

יש להגיש קורות חיים, מכתב פניה, הצעת מחקר באנגלית (עד 3 עמודים), גיליונות ציונים, הסכמת מנחה מהאוניברסיטה העברית, ושני מכתבי המלצה

http://scholarships.huji.ac.il

מפרסם ההודעה
trumanevents@savion.huji.ac.il 025881957
כתובת מלאה
מכון טרומן, האוניברסיטה העברית ירושלים, קמפוס הר הצופים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה