< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס ון ליר לעבודת גמר מצטיינות במדעי הרוח [ישראל] דדליין=15.3.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0011511/

קול קורא להגשת מועמדות לפרס ון ליר לעבודות גמר מצטיינות במדעי הרוח לשנת תש"ף
לסרטון על פרס ון ליר
http://bit.ly/2SKqmJu
על מנת לעודד כתיבת עבודות גמר בתחומי מדעי הרוח בבתי הספר העל-יסודיים, מכון ון ליר בירושלים מעניק פרס כספי לעבודות גמר מצטיינות במדעי הרוח.
הפרס מיועד לתלמידי תיכון שיגישו את עבודות הגמר שלהם במהלך שנת הלימודים תש"ף בתחומי מדעי הרוח בהיקף של 5 יחידות לימוד, במסגרת בית הספר ועל פי דרישות משרד החינוך. ניתן להגיש מועמדות בתחומים ספרות, היסטוריה, תנ"ך, לשון, מחשבת ישראל, פילוסופיה, יהדות, ספרות ערבית, שפה ולשון ערבית, דת האסלאם, מורשת הדרוזים, וכן עבודות עיוניות בתחומי האמנות ועבודות באזרחות הנוגעות בתחומי מדעי הרוח.
העבודות יישפטו על פי קריטריונים של איכות, חדשנות, מקוריות ויצירתיות.
את עבודת הגמר יש להגיש בגרסה זהה לזו שהוגשה למשרד החינוך, בשני עותקים מודפסים ובעותק דיגיטלי אחד (בפורמט Word או PDF). לעבודה יש לצרף שני מכתבי המלצה המעידים על איכות העבודה: האחד ממנחה/ת העבודה והשני ממנהל/ת בית הספר.
את העותק הדיגיטלי יש לשלוח בדוא"ל ל-prize@vanleer.org.il
את העותקים המודפסים בצירוף מכתבי ההמלצה יש להגיש למכון ון ליר בירושלים, רח' ז'בוטינסקי 43, ת"ד 4070 ירושלים, 9104001.
המועד האחרון להגשת המועמדות: יום שישי, יז אדר תש"ף, 13.3.2020.
תקנון הפרס מופיע באתר מכון ון ליר בירושלים: www.vanleer.org.il/he/prize
לפרטים נוספים אנא פנו בדוא"ל: prize@vanleer.org.il

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה