< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: פוסט דוקטורט בתחום בריאות הנפש [אונ חיפה] מיידי

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0011303/

דרוש פוסט דוקטורנט אשר יצטרף למחקר רחב היקף בבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה. המחקר עוסק בנושא של בריאות הנפש והוא מתבצע בשיטות מחקר משולבות (איכותני וכמותני). המועמד צריך להיות בעל רקע קודם במחקר במדעי החברה (לדוגמא – עבודה סוציאלית, בריאות נפש קהילתית, בריאות הציבור, פסיכולוגיה, סוציולוגיה). מילגה יפה תינתן למתאימים.

 

מפרסם ההודעה
ד"ר רוני אלרן-ברק relranbar@univ.haifa.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה