קול קורא // לכתב עת: קול קורא להגשת מאמרים והצעות לגיליונות נושאיים לכתב העת "דור לדור - קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות" (טלי תדמור-שמעוני, אורית עובד) [עברית]. ללא דדליין

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0011205/

קול קורא להגשת מאמרים והצעות לגיליונות נושאיים

דור לדור הוא כתב עת אקדמי, שפיט היוצא לאור משנת 1982, והוא הוותיק והמרכזי בישראל העוסק בתולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות מנקודות ראות של תחומי דעת שונים: היסטוריה, פילוסופיה, סוציולוגיה ועוד. כתב העת יוצא בשתי סדרות: כרכי מאמרים [מאסף] ומונוגרפיות.

גיליונות כתב העת רואים אור במתכונת מודפסת ובמתכונת דיגיטלית. לכל המאמרים נערך שיפוט אקדמי מוקפד. מלבדם מובאות בכל גיליון סקירות של ספרים חדשים.

החל בשנת תש"ף כתב העת דור לדור – כרכי מאמרים יֵצא לאור במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, במרכז ללימודי ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בעריכתה של ד"ר טלי תדמור-שמעוני.

אנו קוראים לחוקרים מתחום החינוך, היסטוריה, פילוסופיה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה ומתחומים נוספים להגיש מאמרים למערכת כתב העת. היקף המאמרים כ- 10,000 מילים (ובכלל זה הערות שוליים); שיטת הסימוכין והערות השוליים – כמקובל במדעי הרוח – סגנון שיקגו The Chicago Manual of Style – 16th Edition.

להגשת המאמרים, לשאלות ולבירורים נוספים: oritdorld@gmail.com

לפרטים נוספים על כתב העת, הנחיות למחברים וקישורים לגיליונות קודמים: https://in.bgu.ac.il/bgi/Pages/dor-ledor.aspx

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה