< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: היסטוריה צעירה: הכנס השנתי לתלמידי מחקר [אב"ג, באר שבע 05/20] דדליין=25.1.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0011101/

המחלקה להיסטוריה כללית של אוניברסיטת בן גוריון שמחה להזמין תלמידי מחקר מכל המוסדות האקדמיים בארץ העוסקים בחקר ההיסטוריה להגיש הצעות להרצאה בכנס החמישי של היסטוריה צעירה שיתקיים ב- 25 במאי 2020 באוניברסיטת בן גוריון. במסגרת הכנס, שהפך כבר למסורת, אנו מבקשות ומבקשים לתת במה לתלמידי מחקר, ליצור שיח ער בין חוקרות וחוקרים צעירים שעוסקים בחקר ההיסטוריה באוניברסיטאות השונות בארץ ותוך כך גם לגבש קהילת חוקרות וחוקרים צעירה שתמשיך לפעול בשיתוף פעולה בעתיד.
השנה יתמקד הכנס בנושא מקורות. למונח מקורות ישנם מספר מובנים להם נרצה לתת ביטוי בכנס זה. במובן הראשון, מקורות הן אבני היסוד של המחקר האקדמי. ישנם סוגי מקורות שונים, דוגמת מקורות טקסטואליים, חומריים או חזותיים. כל סוג של מקור זוכה לעיבוד ייחודי, אך למרות ההבדלים ביניהם כל מקור יכול לשפוך אור על התקופה והתרבות בה נוצר. בכנס זה נבקש לבחון את הדרכים והזוויות השונות בהן ניתן להתייחס למושג מקור והוראותיו השונות בהיסטוריה. מחקרים אפשריים יכולים לעסוק בייחודיות של מקורות שונים, האופן שבו ניגשים לחקור מקור מסויים או מה החידוש בעיסוק במקור ספציפי. במובנים אחרים, ניתן יהיה להתייחס גם להתחקות אחר מקורותיה של תופעה, או אחר מקורות ההשפעה של רעיונות מסויימים. אנו מזמינות אתכם לשלוח הצעות להרצאות שיעסקו בשאלות אלו או בכל סוגיה אחרת שעוסקת במושג המקור.
אנו פונים לחוקרים וחוקרות צעירים )תלמידי תואר שני, שלישי ופוסט-דוקטורנטים( ממגוון רחב של דיסציפלינות העוסקים בחקר ההיסטוריה ומעוניינים להציג ולדון במתודולוגיות השונות ובמגוון המקורות העומדים לרשותם של חוקרי ההיסטוריה. לאור העניין שלנו בדיון רחב בסוגיות הקשורות לאופנים המגוונים בהם ניתן לחקור את ההיסטוריה, תתקבלנה הצעות להרצאות העוסקות בכל תקופה, אזור גאוגרפי וזווית מחקרית. נשמח לשקול הצעות מחוקרים וחוקרות מתחומי מדעי הרוח והחברה השונים, בנוסף לאלה המתמקדות ומתקדים בהיסטוריה.

תקצירים באורך של 300-250 מילה להרצאות באורך של 15 דקות, בצירוף כותרת הרצאה ופרטים מלאים, ניתן להגיש עד לתאריך 25.1.20 לכתובת: younghistoriansil@gmail.com. תשובות תימסרנה במהלך חודש פברואר.

הוועדה המארגנת: הלה שפירר (אוניברסיטת בן גוריון), ליאור יערי-דולב (אוניברסיטת בן גוריון), יבגני צ’רפ (אוניברסיטת בן גוריון), אורלי עמית (אוניברסיטת תל אביב) ושחר אורלינסקי (האוניברסיטה העברית)

Message publisher
Tamar Rotman Post-doctoral fellow Department of General History Bar Ilan University, Ramat Gan tamarrot@post.bgu.ac.il
Full address
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, שד' בן-גוריון, באר שבע
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added