< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: לקראת היסטוריה של תשתיות בישראל [אונ חיפה 05/20] דדליין=9.2.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0010201/

בשנים אחרונות, מתרחב הדיון המחקרי בעולם בהיסטוריה של תשתיות  (History of Infrastructure) זאת לאור העומס ההולך וגובר על התשתיות הפיסיות הקיימות, וההבנה כי אלה-לרוב מפעלי מודרניזציה מפוארים של העבר-אינן ערוכות עוד לאתגרי המאה ה-21. למרות חיוניותן של תשתיות החשמל והמים, מערכות הכבישים, התברואה, התקשורת, והאנרגיה, הן שקופות לרוב, ולמעשה, רק בזמן משבר הן זוכות לתשומת הלב הציבורית. ההנחה המשותפת למחקרים בתחום היא שמערכות אלה, למרות שכפולן והפצתן העולמית על פי סטנדרטים טכניים משותפים, הינם תוצר מובהק של רגע היסטורי מסוים, ושל תהליכים פוליטיים, חברתיים וכלכליים מורכבים, שבוודאי אינם טבעיים ומובנים מאליהם כפי שנדמה.

כנס זה הוא סנונית ראשונה בקידום הנושא בישראל. מטרת הכנס להציב את תחום המחקר של היסטוריה של תשתיות על סדר היום המחקרי, להיחשף למגוון המחקרים הקיימים והמתודות השונות בשדה, ולהתוות מסגרת לפיתוח התחום. אנו מזמינים הצעות ממגוון דיסציפלינות ותחומי העניין המחקריים, ובהם: עירוניות, סביבה, אדריכלות, מדע, טכנולוגיה והנדסה, תקשורת, כלכלה, וחברה, הנוגעים בהיבטים השונים בהיסטוריה של התשתיות: בצמתים, בתהליכים, במדיניות שעיצבו אותן, בהשפעה שלהן על הסביבה והחברה, תפיסת האזרחות והסובייקטיביות המגולמת בתשתיות, אך גם ב”דרכים שלא נלקחו” וברעיונות שנגנזו.

ההצעות יכולות לעסוק במגוון התקופות, החל מהאימפריה העות’מאנית ועד לתקופה העכשווית, ובקני מידה גיאוגרפיים שונים: החל מזה העירוני, מטרופוליטני, והלאומי, ואף כחלק ממערך מזרח-תיכוני, אזורי וגלובאלי רחב יותר.

וועדה המארגנת:
(לפי סדר הא-ב): ד”ר שירה וילקוף (עמיתת שפינוזה, אוניברסיטת חיפה); ד”ר אסף זלצר (אוניברסיטת חיפה); פרופ’ טלי חתוקה (אוניברסיטת תל-אביב;) זיו לייבו (הטכניון); ד”ר רועי קוזלובסקי (אוניברסיטת תל-אביב)

Message publisher
ליאת זינגר lzinger1@staff.haifa.ac.il
Full address
אוניברסיטת חיפה
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added