< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // הארכה // למאמרים: כתב העת "קשת", גיליון מיוחד בנושא "ביתא ישראל" - יוצאי גלות אתיופיה בישראל [עברית] דדליין חדש לטקסט מלא=30.9.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0010107/

קול קורא לגיליון הרביעי

של כתב העת האקדמי "קשת", הקריה האקדמית אונו

בנושא: קהילת "ביתא ישראל", יוצאי גלות אתיופיה בישראל

 

כתב העת קשת הינו כתב עת שפיט שנועד לתת במה רב-תחומית למאמרי מחקר, מאמרי בקורת, מסות ומאמרי הגות על החברה הישראלית כחברה משלבת ורב תרבותית בהתאם לחזון של הקריה האקדמית אונו. לרגל פתיחת המרכז הבינלאומי לחקר יהדות אתיופיה בקריה האקדמית אונו, יוקדש גיליונו רביעי של כתב העת קשת למדעי הרוח והחברה לחקר הקהילה האתיופית בישראל. עד כה, המחקרים שעסקו ביהודי אתיופיה תרמו להבנה משמעותית של תרבותם ומנהגי הדת של קהילת "ביתא ישראל" בתוך גבולות ישראל.  עם זאת,  נראה שכיום נדרשת בחינה מחודשת של המתודולוגיה המחקרית העוסקת בקבוצה זו. דומה שהגיעה העת להעמיק את חקר הקהילה באמצעות נקודות מבט נוספות של כל חוקרות וחוקרי "בית ישראל" (יהודי אתיופיה) בעבר ובהווה, ובעיקר של החוקרות והחוקרים המגיעים מתוך הקהילה עצמה. בנוסף, יש מקום לבחון את האופי הטרנס-לאומי של ההגירה מאתיופיה לישראל ואת הקשרים התרבותיים, הרגשיים, ההיסטוריים והכלכליים עם אתיופיה. לפיכך, אנו מבקשים לפתוח את הגיליון המיוחד בפני מאמרים המצביעים על שינוי בגישה המחקרית ומתמקדים בשאלות כגון: כיצד יהודי אתיופיה הבינו את העולם היהודי? אילו שינויים התרחשו עם ההגירה לישראל? כיצד חקר הקהילה האתיופית בישראל, השפיע על ייצור הידע בנושא? אילו קשרים נותרו או התחדשו עם המדינה שאותה עזבו בני הקהילה? שאלות אלה, ואחרות, יאפשרו לנו לשרטט תהליכי חיברות שונים, לעולם היהודי, הישראלי, האפריקאי -וזאת מתוך נקודות מבט וייצוגים מגוונים ורב-קוליים.

 

חוקרות וחוקרים  מוזמנים לשלוח אל המערכת תקצירי מאמרים עד לתאריך 30.9.2020. במידה והתקציר יתקבל, יש לשלוח את המאמרים עד לתאריך 30.11.2020 בדואר אלקטרוני  לכתובת – ejournal@ono.ac.il.

 

מערכת כתב העת:

הרב ד"ר שרון שלום,  ד"ר מיכל אסא-ענבר, ד"ר דוד סורוצקין ופרופ' רויטל סלע-שיוביץ

 

 

הנחיות לכותבי המאמרים:

  1. את המאמר המוצע יש לשלוח כקובץ word.
  2. היקף המאמר המוצע לא יעלה על 7000 מילים (כולל רשימת המקורות).
  3. המאמר המוצע יוקלד ברווח כפול וביישור לשני הצדדים. מומלץ להשתמש בגופנים אלה: בעברית David ובלועזית Times New Roman . גודל הגופן יהיה 12 נקודות.
  4. למאמר המוצע יש לצרף תקציר בעברית בהיקף של כ-150 מילים.
  5. כללי הכתיבה של המקורות הנהוגים בכתב העת, הם כללי הכתיבה APA של האגודה הפסיכולוגית האמריקנית (המערכת מודעת לכך שבמדעי הרוח והמשפטים כללי הכתיבה שונים, אולם חשוב ליצור אחידות בכתב העת).
  6. יש להקפיד על אזכור המקורות בגוף הטקסט על פי כללי ה-APA ולוודא שישנה התאמה בין הפריטים המוזכרים בגוף הטקסט לבין הפריטים שברשימת המקורות.
  7. יש למספר את העמודים.

 

המאמר המוצע יועבר שני סבבים של הערכה: הערכה פנימית של מערכת כתב העת, והערכה חיצונית של קורא מקצועי מן התחום שבו נכתב המאמר. הקוראים עשויים לבקש שינויים ותיקונים של המאמר בכל אחד מהשלבים, או להחליט לדחות את המאמר.

הגיליון יצא בגרסה האלקטרונית בלבד.

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה