קול קורא // למאמרים: כתב העת "קשת", גיליון מיוחד בנושא "ביתא ישראל" - יוצאי גלות אתיופיה בישראל [עברית] דדליין לטקסט מלא=30.8.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0010107/

קול קורא לגיליון הרביעי

של כתב העת האקדמי "קשת", הקריה האקדמית אונו

בנושא: קהילת "ביתא ישראל", יוצאי גלות אתיופיה בישראל

 

לרגל פתיחת המרכז הבינלאומי לחקר יהדות אתיופיה בקריה האקדמית אונו, יוקדש גיליונו הרביעי של כתב העת קשת למדעי הרוח והחברה למאמרים הקשורים לקהילת "ביתא ישראל" . כתב העת קשת הינו כתב עת שפיט שנועד לתת במה רב-תחומית למאמרי מחקר, מאמרי בקורת, מסות ומאמרי הגות על החברה הישראלית כחברה משלבת ורב תרבותית בהתאם לחזון של הקריה האקדמית אונו. עד כה, המחקרים שעסקו ביהודי אתיופיה תרמו להבנה משמעותית של תרבותם ומנהגי הדת של ביתא ישראל. עם זאת, דומה שהגיעה העת לבחון מסורת זו מנקדת הראות של הקהילה. לפיכך, אנו מבקשים לפתוח את הגליון המיוחד בפני מאמרים המצביעים על שינוי בגישה המחקרית בחקר ומתמקדים בשאלה: כיצד יהודי אתיופיה הבינו את העולם היהודי? מחקרים מסוג זה יאפשרו לנו לשרטט את תהליך היהודיזציה, ישראליזציה והסוציאליזציה מתוך נקודת המבט של העולם האתיופי. בנוסף, הגיליון שואף לכלול מאמרים על התרבות של הקהילה האתיופית הדיאלוג ו/או הקונפליקט המתקיים בין הטמעת התרבות הישראלית ושימור תרבות הקהילה והקשרים עם הקהילה שנותרה באתיופיה.

חוקרים מוזמנים לשלוח אל המערכת מאמרים מפרי עטם עד לתאריך 30/8/20

בדואר אלקטרוני לכתובת – ejournal@ono.ac.il

מערכת כתב העת: ד"ר מיכל אסא-ענבר, ד"ר צחי כהן, הרב ד"ר שרון שלום ופרופ' רויטל סלע-שיוביץ

הנחיות לכותבי המאמרים:

  1. את המאמר המוצע יש לשלוח כקובץ word
  2. היקף המאמר המוצע לא יעלה על 7000 מילים (כ-25 עמודים כולל רשימת המקורות);
  3. המאמר המוצע יוקלד ברווח כפול וביישור לשני הצדדים. מומלץ להשתמש בגופנים אלה: בעברית David ובלועזית Times New Roman . גודל הגופן יהיה 12 נקודות.
  4. למאמר המוצע יש לצרף תקציר בעברית בהיקף של כ-150 מילים.
  5. כללי הכתיבה של המקורות הנהוגים בכתב העת, הם כללי הכתיבה APA של האגודה הפסיכולוגית האמריקנית. המערכת מודעת לכך שבמדעי הרוח והמשפטים כללי הכתיבה שונים, אולם חשוב ליצור אחידות בכתב העת.
  6. יש להקפיד על אזכור המקורות בגוף הטקסט ולוודא שישנה התאמה בין הפריטים המוזכרים בגוף הטקסט לבין הפריטים שברשימת המקורות;
  7. יש למספר את העמודים;
  8. המאמר המוצע יועבר שני סבבים של הערכה: הערכה פנימית של מערכת כתב העת, והערכה חיצונית של קורא מקצועי מן התחום שבו נכתב המאמר. הקוראים עשויים לבקש שינויים ותיקונים של המאמר בכל אחד מהשלבים, או להחליט לדחות את המאמר.
  9. הגיליון יצא בגרסה האלקטרונית בלבד.
תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה