< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: יום עיון של איגוד הארכיונאים במסגרת כנס "מידע 2020" של טלדן [תל אביב 05/20] דדליין=15.1.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0010106/

קול קורא להרצאות במסגרת יום עיון של איגוד הארכיונאים במסגרת כנס "מידע 2020" של טלדן

כנס "מידע 2020" הוא האירוע המקצועי והיוקרתי של תעשיית המידע בישראל שיתקיים בין התאריכים 25-27 במאי 2020 במלון הילטון בתל אביב. גם השנה האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע מארגן יום עיון העוסק בנושאים עכשוויים נבחרים הקושרים בין מקצוע הארכיונאות, טכנולוגיות מידע וארכיונים. כותרת יום העיון השנה "ארכיונים והפער הדיגיטאלי".

בין הנושאים שיידונו ביום העיון השנה:

  • מיומנויות טכנולוגיות חדשות הנדרשות מארכיונאים בעולם דיגיטלי
  • השפעתה של הדיגיטציה על המחקר בארכיונים והשימוש בחומר ארכיוני
  • מדעי הרוח הדיגיטליים והארכיון
  • טכנולוגיות וטכניקות של הנגשת חומר דיגיטלי
  • נהלים ופרקטיקות לקליטה ועיבוד של חומר דיגיטלי

את ההצעות יש להגיש עד 15.01.2020 למייל teldan2020@zmasha.mm.st

ההצעה תכלול שם המרצה, ביוגרפיה מקצועית קצרה, פרטי ההתקשרות עם המרצה, שם ההרצאה ותקציר

מפרסם ההודעה
דודו אמיתי יו"ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע chairperson.aia@gmail.com 052-4475458
כתובת מלאה
הילטון תל אביב, HaYarkon Street, Tel Aviv-Yafo, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה