הקצאת נקודות למשתמשי/ות רמה לפרסום הודעות

הקצאת נקודות זכות
לשם הפצת הודעות ופרסומות ברמה
לפי סוג משתמש/ת

כמות נקודות

למשך...

דוגמאות

אורח/ת (מנוי/יה חינמי/ת)

3 נקודות

חד פעמית מרגע ההרשמה ואילך

חבר/ה כחלק ממנוי פרטי בתשלום

10 נקודות

שנה

* 3 נקודות יתווספו בשנה הראשונה במקרה שלא נוצלו כאורח/ת

* ניתן להעביר 2 נקודות משנת מנוי אחת לבאה

חבר/ה כחלק ממנוי מוסדי

לפי ההסכם בין המוסד לרמה

שנה

* ניתן לרכוש נקודות בודדות. חברים/ות זכאים/ות לתעריף מוזל