שימוש בנקודות לפרסומות

תעריפי פרסומות ברמה - בנקודות ובתשלום

בנקודות

בתשלום

תדירות / אורך זמן

דוגמאות

פרסומת/באנר בניוזלטר ובדף הנחיתה באתר

12 נקודות

400 ש"ח

ניוזלטר ראשון

ניוזלטרים שני ושלישי - בהנחה

באנר בסיידבר

12 נקודות

400 ש"ח

7 ימים.
ניתן לחלק ל-3 ו-4 ימים

באנר במדורים (קולות קוראים / אירועים וכד')

9 נקודות

300 ש"ח

7 ימים.
ניתן לחלק ל-3 ו-4 ימים

באנר בדף הבית

9 נקודות

300 ש"ח

7 ימים.
ניתן לחלק ל-3 ו-4 ימים