Q & A - ניוזלטר

הרשמה לניוזלטר מתבצעת על ידי הרשמה לאתר

לחצ/י על כפתור הרשמה באתר למעלה משמאל והרשמ/י.

סמנ/י V ברובריקה “

כמנוי/ה חדש/ה תוכל/י ב-30 הימים הראשונים לצפות בהודעות החדשות על פי העדפותיך. לשם כך גש/י ל”ניהול העדפות” באזור האישי שלך. למידע נוסף לחצ/י Q & A – העדפות.

כדי לצפות בהודעות יש להיות רשום באתר כחבר (מנוי בתשלום) או כאורח (מנוי חינמי)

אם הינך מנוי/ה ברשת, לחצ/י על כפתור כניסה באתר למעלה משמאל.

אם אינך מנוי/ה ברשת, לחצ/י על כפתור הרשמה באתר למעלה משמאל.

שיטת הניוזלטר של רמה מעניקה אפשרויות התאמה אישית ברזולוציה ובגמישות שאין לשום ניוזלטר אחר.

רזולוציה: רוב הניוזלטרים שולחים הודעות על פי רשימה מוגבלת ומצומצת של אפשרויות, ולא אחת תקבל/י מספר מיילים עם רשימת הודעות שאף חוזרות על עצמן. השיטה של רמה מבטיחה שתקבל הודעות המותאמות ברזולוציה גבוהה להעדפותיך האישיות. רזולוציה כזו לא ניתנת להפצה כרשימת הודעות בגוף המייל.

גמישות: השיטה מאפשרת לך גמישות רבה – את/ה יכול/ה לצפות באותו הניוזלטר על פי קריטריונים משתנים:

  • באפשרותך לצפות ב”כל ההודעות” וב”סינון לפי העדפות”.
  • באפשרותך לשנות את העדפותיך ולחזור ולצפות ב”הודעות חדשות” בניוזלטר שיהיו מסוננות כעת על פי ההעדפותיך החדשות. באפשרותך לצפות בכל ניוזלטר שפורסם בכל זמן שהוא על פי ההעדפות המשתנות שלך. כלומר, באפשרותך לצפות שוב ושוב באותו הניוזלטר עם קריטריונים שאת/ה משנה תדיר.

גש/י לאזור האישי שלך, ופתח/י את לשונית ניהול העדפות

למידע נוסף לחצ/י Q & A – העדפות.

באפשרותך לצפות בניוזלטר מסונן על פי העדפות כרצונך ולשנותן כל העת. 

פתח בלשונית נפרדת את “ניהול העדפות” באזור האישי שלך, והגדר את ההעדפות החדשות שלך – הוסף “יחסים בינלאומיים” ו-“לימודי ישראל”, ולחץ על “עדכן”.

כעת חזור ל”הודעות חדשות” של הניוזלטר ורענן את הדף.

רשימת ההודעות שלך תענה כעת על ההגדרות החדשות, ויתאימו גם ל”יחסים בינלאומיים” ו-“לימודי ישראל”.

שים לב – ההגדרות החדשות תקפות לכל מקום באתר עד שתשנה אותן. אם רצונך לחזור להעדפות הקודמות עליך לעדכן אותן כעת ב”ניהול העדפות”.

אין בעיה.

פתחי בלשונית נפרדת את “ניהול העדפות” באזור האישי שלך, והגדירי את ההעדפות החדשות שלך כך:

  • דיסציפלינה=לא רלוונטי
  • מחקר אינטרדיסציפלינרי=לימודי ישראל

לחצי על “עדכן”. 

כעת גשי ל”הודעות חדשות” ורענני את הדף. כל ההודעות העולות לנגד עיניך מוגדרות כ”לימודי ישראל”.

שימי לב – ההגדרות החדשות תקפות לכל מקום באתר עד שתשני אותן. אם רצונך לחזור להעדפות הקודמות עליך לעדכן אותן כעת ב”ניהול העדפות”.

ההגדרה כלל אקדמי פירושה מידע כללי ומנהלי שאין לו שיוך פקולטטי או דיסציפלינרי. 

דוגמאות: הודעה חדשותית על מינוי רקטור או העלאת שכר לימוד, דיון ציבורי על דירוג אוניברסיטאות, כנס על מצב ההעסקה של הסגל הזוטר, הודעה על חיפוש או הצעת דירה בשל נסיעת מחקר ועוד.

אך הודעה על מלגה המיועדת לכל הפקולטות והדיסציפלינות תוגדר כפקולטטית ודיסציפלינרית, על כן כל הפקולטות וכל הדיסציפלינות יסומנו בה.