הדרכה: העדפות

מערכת ההעדפות מיועדת לשם התאמה גבוהה של רשימת ההודעות לצרכיך. בשל האפשרויות הגלומות בה היא מורכבת. בדף להלן תלמד/י על אופן הפעולה של מערכת ההעדפות, על מנת שתוכל/י להפיק את מירב התועלת שלך ממנה. בקרוב נציג גם הדרכה מוסרטת.

בעמוד זה תמצא/י

 • פירוט ארבע הקטגוריות להעדפות
 • בחירת ההודעה – חיתוך בין קטגוריות
 • בחירת ההודעות – נתונים בתוך הקטגוריה
 • הדרכות ספציפיות לקטגוריות:
  • קהל יעד
  • פקולטה
  • דיסציפלינה + מחקר אינטרדיסציפלינרי

 העדפות מורכבות מארבע קטגוריות

 1. סוג הודעה (קול קורא, אירוע וכד') 
 2. קהל יעד
 3. פקולטה
 4. דיסציפלינה + מחקר אינטרדיסציפלינרי

הקטגוריות חותכות אחת את השניה, ועל ההודעה לענות על כולן "גם וגם"

לדוגמה:

 • סוג הודעה = קול קורא 
 • וגם קהל יעד = דוקטורנטים/ות
 • וגם פקולטה = מדעי החברה
 • וגם דיסציפלינה/מחקר אינטרדיסציפלינרי = לימודי מגדר

ב"הודעות שלי" יופיעו כל ההודעות העונות על הקריטריונים הללו, כגון (לחצ/י לצפיה בהודעה): קול קורא // כנס: מגדר בהיסטוריה כלכלית וחברתית [ליסבון 11/18] דדליין=16.4.18

בתוך כל קטגוריה על ההודעה לענות לפחות על אחד הנתונים

לדוגמה:

 • סוג הודעה = הזדמנות
 • וגם קהל יעד = חוקרים/ות ו/או סגל אקדמי
 • וגם פקולטה = משפטים ו/או חינוך ו/או מדעי הרוח
 • וגם דיסציפלינה/מחקר אינטרדיסציפלינרי = היסטוריה ו/או אזור: מזרח תיכון ו/או מיעוטים
 

 

 

ב"הודעות שלי" יופיעו כל ההודעות העונות על הקריטריונים הללו, כגון (לחצ/י לצפיה בהודעה):  הזדמנות // מרצה: לימודי אירופה [ירושלים] דדליין=1.11.18

ההודעה עונה על הקריטריונים כך:#a03f35
 • סוג הודעה = הזדמנות
 • קהל יעד = חוקרים/ות (אך לא סגל אקדמי)
 • פקולטה = משפטים ומדעי הרוח (אך לא חינוך)
 • דיסציפלינה/מחקר אינטרדיסציפלינרי = היסטוריה (אך לא אזור: המזרח התיכון ולא מיעוטים)

הדרכות לקטגוריות ספציפיות

סמנ/י את כל הפקולטות שאת/ה מעוניינ/ת בהן.

פקולטה מסוג כלל אקדמי איננה "כל הפקולטות" אלא נושאים אקדמיים שאינם פקולטטיים, לרוב מנהלתיים. 

למשל: הודעה על כינוס הדרכה לכתיבת דוקטורט תרשם ככלל אקדמית, ואילו הודעה קורס לכתיבה אקדמית במדעי הרוח והחברה תרשם כמדעי הרוח וכמדעי החברה

בין פקולטה לדיסציפלינה אין קשר. 

למשל: בדיסציפלינה סימנת ספרות בלבד ובפקולטה סימנת חברה בלבד – רק הודעות שספרות מופיעה בדיסציפלינה וחברה מופיעה בפקולטה יעלו ברשימת ההודעות שלך.

הקטגוריות דיסציפלינה ו-מחקר אינטרדיסציפלינרי לא חותכות אחת את השניה אלא מתפקדות כקטגוריה אחת. הן חותכות קטגוריות אחרות.

למשל: סימנת הודעה כדיסציפלינה=סוציולוגיה, מחקר אינטרדיסציפלינרי=המזרח התיכון, פסיכואנליזה. באמתחתך יעלו הודעות העונות לפחות על אחד משלושת הקריטריונים שהגדרת.

למשל: סימנת דיסציפלינה=היסטוריה, מחקר אינטרדיסציפלינרי=העת החדשה המוקדמת יעלו באמתחתך כל ההודעות המוגדרות כ"היסטוריה" וגם כל ההודעות המוגדרות כ"העת החדשה המוקדמת". 

דיסציפלינה=לא משנה נועדה לאפשר לך לקבל מידע על מחקר אינטרדיסציפלינרי ספציפי, בלי קשר לדיסציפלינה. 

למשל: אם רצונך לקבל רק הודעות המוגדרות כ"העת החדשה המוקדמת", סמנ/י: דיסציפלינה=לא משנה, מחקר אינטרדיסציפלינרי=העת החדשה המוקדמת.

ישנם קהלי יעד רבים, והם כלולים אחד בשני. לכן תמצא/י את עצמך ביותר מקהל יעד אחד. 

למשל: דוקטורנטים/ות כלולים/ות גם בתלמידי/ות מחקר, חוקרים/ות צעירים/ות ו-חוקרים/ות. במלגה הפונה לחוקרים/ות מכל הרמות, כולל דוקטורנטים/ות, יוגדר קהל היעד כחוקרים/ות, ואילו במלגה הפונה לדוקטורנטים/ות בלבד יוגדר קהל היעד כדוקטורנטים/ות. לכן אם ברצונך במירב המידע הרלוונטי לדוקטורנטים/ות, סמנ/י גם דוקטורנטים/ות וגם חוקרים/ות. 

להנחיות סימון קהלי היעד הרצויים לך לחצ/י כאן