אירוע // סדנה: חקר תקשורת שיח מקוונת בעידן הקורונה - סדנה במחקר איכותני (עירית קופפרברג) [מכון מופ"ת, ת"א] 10.9.20

תאריך פרסום: 10.6.2020

מיקום: ישראל

חקר תקשורת שיח מקוונת בעידן הקורונה , פרופ' עירית קופפרברג   כדור הארץ שלנו חווה משבר שלא היה כמותו בתולדות האנושות. משבר זה שם בקדמת הבמה את חשיבותה של התקשורת המקוונת במקום העבודה ובין בני… להמשך קריאה

אירוע // סדנה: ניתוח נרטיבי - סדנה יומית במחקר איכותני (גבריאלה ספקטור מרזל) [מכון מופ"ת, ת"א] 9.9.20

תאריך פרסום: 10.6.2020

מיקום: ישראל

סדנה: ניתוח נרטיבי – סדנה יומית במחקר איכותני (גבריאלה ספקטור מרזל) [מכון מופ"ת, ת"א] 9.9.20 מכון מופ"ת, רחוב שושנה פרסיץ 13 תל אביב 09.09.20 ניתוח נרטיבי- סדנה יומית במחקר איכותני מכון מופ"ת, רחוב שושנה פרסיץ… להמשך קריאה

אירוע // סדנה: מחקר מתאמי ומודלים של הסבר - סדנה יומית במחקר כמותי (ירון סלע) [מכון מופ"ת, ת"א] 7.9.20

תאריך פרסום: 10.6.2020

מיקום: ישראל

מחקר מתאמי ומודלים של הסבר, ד"ר ירון סלע הסדנה מיועדת לחוקרים שנדרשים לבצע בדיקת מתאמים ובניית מודלים של רגרסיות, ולהציג את הממצאים במאמר. במסגרת הסדנה יילמדו נושאים אלה: – ניתוח חד משתניים לבדיקת קשר בין… להמשך קריאה

אירוע // סדנה: כתיבה ופרסום של עבודות ומאמרים איכותניים - מתקדמים (ברכה אלפרט) [מכון מופ"ת, ת"א] 6.9.20

תאריך פרסום: 10.6.2020

מיקום: ישראל

כתיבה ופרסום של עבודות ומאמרים איכותניים- מתקדמים, פרופ' ברכה אלפרט   בסדנה נעמיק ברכיבי התוצר הכתוב של מחקר איכותני, תוך בחינה של דוגמאות ממאמרים שפורסמו בכתבי עת שפיטים. נעמוד על הבדלים בכתיבה במסגרת סוגות שונות… להמשך קריאה

אירוע // סדנה: מבוא למחקר נרטיבי - סדנה יומית במחקר איכותני (גבריאלה ספקטור מרזל) [מכון מופ"ת, ת"א] 2.9.20

תאריך פרסום: 10.6.2020

מיקום: ישראל

מבוא למחקר נרטיבי, ד"ר גבריאלה ספקטור מרזל בעשורים האחרונים המחקר הנרטיבי נכנס למגוון דיסציפלינות ופרופסיות חברתיות. בסדנה יוצגו עיקריו של המחקר הנרטיבי, בהתבסס על תפיסתו כפרדיגמת מחקר פרשנית ייחודית. הנושאים שיידונו: ההתפתחות ההיסטורית של המחקר… להמשך קריאה

אירוע // סדנה: כתיבה של עבודות ומאמרים איכותניים - מתחילים (ברכה אלפרט) [מקוון] 19.7.20

תאריך פרסום: 10.6.2020

מיקום: ישראל

כתיבה של עבודות ומאמרים איכותניים – מתחילים , פרופ' ברכה אלפרט ( יתקיים באופן מקוון)   הסדנה תעסוק בדרכים לכתיבה של עבודות ומאמרים איכותניים. נדון באופן שבו עוברים משלב ניתוח הנתונים לשלב הכתיבה ובאופיו של… להמשך קריאה

אירוע // סדנה: מהימנות ותיקוף כלי מחקר - במחקר כמותי (ירון סלע) [מכון מופ"ת, ת"א] 15.7.20

תאריך פרסום: 10.6.2020

מיקום: ישראל

סדנת מהימנות ותיקוף כלי מחקר, ד"ר ירון סלע הסדנה מיועדת לחוקרים שנדרשים לחשב מהימנות ותוקף לשאלונים שהעבירו, וכן להציג ממצאי סטטיסטיקה תיאורית במאמר. במסגרת הסדנה יילמדו נושאים אלה: – טיוב קובץ הנתונים לקראת ניתוח: תצפיות… להמשך קריאה

אירוע // סדנה: היבטים פרקטיים בעריכת מחקרים איכותניים (גבריאלה ספקטור- מרזל) [מקוון] 12.7.20

תאריך פרסום: 10.6.2020

מיקום: ישראל

היבטים פרקטיים בעריכת מחקרים איכותניים, ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל ( יתקיים באופן מקוון) הסדנה תעסוק בהיבטים שונים הקשורים לעריכת מחקרים איכותניים-פרשניים במרבית מסורות המחקר הפרשניות (אתנוגרפיה, מחקר פנומנולוגי, מחקר נרטיבי, חקר מקרה, מחקר פעולה ועוד). ככל… להמשך קריאה

אירוע // סדנה: ניתוחי תוכן במחקר האיכותני (שרה שמעוני) [מקוון] 6.7.20

תאריך פרסום: 10.6.2020

מיקום: ישראל

ניתוחי תוכן במחקר האיכותני- סדנה יומית מקוון באמצעות ZOOM לפי הנחיות משרד הבריאות אקדמיה חוקרים צעירים וותיקים , דוקטורנטים ניתוחי תוכן במחקר האיכותני , ד"ר שרה שמעוני (יתקיים באופן מקוון ) בשנים האחרונות רווח במחקרים… להמשך קריאה

אירוע // סדנה: מבוא למחקר איכותני (גבריאלה ספקטור-מרזל) [מקוון] 5.7.20

תאריך פרסום: 10.6.2020

מיקום: ישראל

בסדנה יידונו העקרונות הפילוסופיים והמתודולוגיים של מחקרים איכותניים המעוגנים בפרדיגמות פרשניות, ומבחינים אותם ממחקרים כמותיים-פוזיטיביסטיים; יוצגו מסורות החקירה האיכותניות המרכזיות (אתנוגרפיה, מחקר פנומנולוגי, מחקר נרטיבי, מחקר פעולה, חקר מקרה, אוטו-אתנוגרפיה), תוך הצבעה על המשותף והמבחין… להמשך קריאה