< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לסדנה: מחקר כמותי למתקדמים - משוואות מבניות (ירון סלע) [מופ"ת / תל אביב 02/20] לא צויין דדליין

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9121714/

בעלי ידע בנושא: רגרסיות לינאריות מרובות, רגרסיות לוגיסטיות מרובות, ייעשה שימוש בכיתה בתכנת AMOS

הסדנה מיועדת לחוקרים המבקשים ללמוד את התאוריה והפרקטיקה של "ניתוח נתיבים", המיועד לבחינת מודלים המורכבים מכמה משתנים תצפיתיים ולטנטיים, כולל בדיקת קשרי תיווך.

נושאי הסדנה

  • מבוא לניתוח נתיבים ויישומים אפשריים
  • מקדמים להערכת קשר בניתוח נתיבים
  • נתונים לטיב התאמה Goodness of fit))
  • העברת קובץ נתונים מ-SPSS ל-AMOS (נתונים חסרים, פריטים, משתנים לטנטיים)
  • משתנים תצפיתיים מול משתנים לטנטיים
  • מודל בסיסי לרגרסיה מרובה ב-AMOS: בנייה, הרצה, פרשנות ודיווח
  • בניית מודל תיווך ב-AMOS: בנייה, הרצה, פרשנות ודיווח

 

במסגרת הסדנה ייעשה שימוש בתוכנת AMOS.

נדרש ידע מוקדם על רגרסיה לינארית מרובה ורגרסיה לוגיסטית.

למידע נוסף ולהרשמה מקוונת: http://new.mofet.macam.ac.il/rashut/sadnaot/

להרשמה טלפונית במנהל לומדים: 03-6901401

מפרסם ההודעה
טל אורן rashut@macam.ac.il
כתובת מלאה
מכון מופ"ת, שושנה פרסיץ 13, תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה