פרסום // ספר: התרומה היהודית לאינטגרציה האירופית (שרון פרדו והילה זהבי) [אנגלית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9120809/

Sharon Pardo and Hila Zahavi (Eds.) The Jewish Contribution to European Integration (Lanham, MD: Lexington Books, 2020)

This edited collection seeks to present a valuable guide to the Jewish contribution to the European integration process, and to enable readers to obtain a better understanding of the unknown Jewish involvement in the European integration project. Adopting both a national and a pan-European approaches, this volume brings together the work of leading international researchers and senior practitioners to cover a wide range of topics with an interdisciplinary approach under three different parts: present challenges, Jews and pan-European identity, and unsung heroes.

LINK

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה