< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: השפה החזותית (אליעזר פרנקל ואיציק אלחדיף) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9111517/

פרנקל, א', אלחדיף, א' (2019), השפה החזותית, הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל.

בספר זה יש ניסיון להציג כמה מהמרכיבים שמהם עשויה האמנות החזותית בכלל והאדריכלות בפרט ולתהות על מהות ערכיהם הרבודים. לבחון את האידיאות החזותיות שחלקן מעצבות את חיינו ולהטיל ספק במוסכמות, לשאול על גבולות החוכמה ומגבלות המילים המביעות אותה, לבחון את האסתטיקה ואת הפליאה בהופעותיה השונות. במילים אחרות, לבדוק דרך משקפת השפה החזותית מאין באנו, מה מעשינו ולאן, אולי, אפשר ללכת. החל מ״בפנים״ – עולמו הפנימי של האדם היוצר, אל ״החוץ״, על מורכבותו וסתירותיו.

הכותבים:

אליעזר פרנקל 1929-2012

אדריכל, צייר ומחנך. ייסד את 'מכללת הסביבה'- סדנא לעיצוב ואדריכלות (1981-2003) ועמד בראשה. נודע בזכות עבודות השיקום האדריכלי בערים העתיקות יפו, ירושלים וצפת. פרסומים: "כרונולוגיה של תולדות האמנות" 1996, "פאטריק גדס, דוח תוכנית העיר תל אביב" 1997; "תיאוריות באדריכלות" 2003. ערך והוציא לאור את כתב העת "לחיות בעיר".

איציק אלחדיף

אדריכל, מנחה ומרצה באוניברסיטת אריאל בשומרון ומרכז מגמת הנדסאים לאדריכלות ועיצוב פנים במכללה למינהל. עבד במשרדי אדריכלים בלוס אנג'לס ובתל אביב, אצר והציג שתי תערוכות בגלריה סנטה מוניקה. פרסומים: ערך את ספריו של אליעזר פרנקל: כרונולוגיה של האמנות, תיאוריות באדריכלות ועוד. עורך ראשי, בשיתוף ד"ר עדנה לנגנטל, של כתב העת 'ארכיטקסט' בבית הספר לארכי

טקטורה באוניברסיטת אריאל בשומרון.

https://store.ariel.ac.il/books/study-books/hwph-hhzvtit.html?___SID=U

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה