< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // עדכון תאריכים ודדליין // לכנס: כנס כנרת החמישי לחוקרי צבא חברה [מכללת כנרת / צמח 02/20] דדליין חדש=21.11.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9101619/

אגודת חוקרי צבא-חברה בישראל מזמינה הצעות לכנס כנרת החמישי למחקרי צבא-חברה בישראל שיתקיים במכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן בימים רביעי וחמישי 19-20 לפברואר 2020

הוועדה האקדמית של הכנס מבקשת הצעות בנושאים הקשורים לתמורות ביחסי צבא-חברה בישראל ושינויים במודל "צבא העם" ומודלים חליפיים לשירות הצבאי ובנושאים נוספים, כגון, החזית האזרחית והגנת העורף; היבטים ארגוניים, כלכליים, תרבותיים, חברתיים של צה"ל; יחסי דרג צבאי ומדיני ותהליכי קבלת החלטות; תקשורת, צבא וביטחון; התעשיות הביטחוניות; מלחמה ומוסר; פוליטיקה ותקשורת; צבא ומגדר; צבא, דת וייצוגי צה"ל בקולנוע, בספרות ובאמנות.

כחלק משיתוף הפעולה עם מכון כנרת על שם דן שומרון ליחסי חברה, בטחון ושלום, יוקדשו מושבים לנושא "תקשורת והמלחמות החדשות".

מועד מתוקן: 19-20 בפברואר 2019

דדליין חדש: 21 בנובמבר 2019

מפרסם ההודעה
איתמר ריקובר אוניברסיטת בר אילן itamar.rickover@gmail.com
כתובת מלאה
המכללה האקדמית כנרת, צמח, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה