< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע תרבות // סדרת הרצאות // השיח בין הקולנוע להיסטוריה (בתיה דביר) [גבעת חביבה] מפגש ראשון=25.11.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9101512/

מורשת – בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ

"השיח בין הקולנוע להיסטוריה"

מחזור ו' נובמבר 2019 – מרץ 2020

הסדרה תתקיים בימי ב' בין השעות 16:30 – 20:00 במרכז מורשת, גבעת חביבה

בכל מפגש יוקרן סרט שילווה בהרצאה היסטורית המשיקה לתכני הסרט

מרצה ראשית: גב' בתיה דביר

עלות הקורס: 350 ₪ הנחה תינתן לנרשמים עד 1.11.19 ולגמלאים

להרשמה: יהודית וולף judymoreshet@gmail.com

 

1 25/11/19 בריטניה בשלב הקריטי של אביב 1940. סרט: שעה אפל

2 9/12/19 המערכה שהביאה לתפנית המשמעותית של מלחמת העולם השנייה. סרט: סטלינגרד

3 6/1/20 שואת יהדות יוון. סרט: יום ראשון מעונן

4 20/1/20 מבט נוסף למושג "אויבי הרייך השלישי". סרט: עקומים

5 3/2/20 לתופעת ההנהגות היהודיות הפורמאליות בתקופת מלחמת העולם השנייה. סרט: זוסקינד

6 17/2/20 יהודים אחרונים ברייך השלישי. סרט: הבלתי נראים

7 24/2/20 היבט נוסף ליחסי יהודים-פולנים בתקופת המלחמה. סרט: אחרי הקציר

8 9/3/20 "המלחמה הקרה". סרט: חיים של אחרים

http://www.moreshet.org/?CategoryID=361&ArticleID=1522

מפרסם ההודעה
דודו אמיתי דובר גבעת חביבה מנהל מרכז התיעוד והחקר של השומר הצעיר יד יערי גבעת חביבה ד.נ. מנשה 37850 נייד: 052-4475-458 משרד: 04-6309241 dudu_am@givathaviva.org.il קטלוג ברשת: http://tinyurl.com/j7926mc אתר: http://www.givathaviva.org/heb/yaari
כתובת מלאה
גבעת חביבה, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה