< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // גיליון כתב עת: פעמים 157: קבלה: אידיאולוגיה ופסיכולוגיה (יאיר עדיאל) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9071715/

פעמים 157: קבלה: אידיאולוגיה ופסיכולוגיה, מכון בן-צבי תשס"ט

עורך: יאיר עדיאל

תוכן עניינים:הפעם בפעמים

אליעזר באומגרטן
קבלה ודפוס בתימן: יחסם של שני חכמים בתימן לידע קבלי מאירופה בראשית המאה השבע עשרה
לקריאת המאמר לחץ כאן

אורי ספראי
ר' חיים ויטאל צורף האלוהות

צבי לובושיץ
המהלך בדרכי האר"י : אידיאולוגיה והרמנויטיקה בפירושי ה'זוהר' של ר' משה זכות

גבריאל אבן-צור
'וסוד אין טעם כלל' : יחסו של הרב יוסף משאש לשילוב הקבלה בהלכה

רות קרא-איוונוב-קניאל
האבות והאימהות כספירות והעצמי המרובה של האלוהות מ'ספר הבהיר' ל'זוהר'

עיונים וביקורות

נחם אילן: רס"ג לקוראי ערבית בערבית

סיקורות

 

לאה בורנשטיין-מקובצקי: החברה היהודית באימפריה העות'מאנית בפתח העידן המודרני

תקצירים בערבית

תקצירים באנגלית

מכון בן-צבי

https://www.ybz.org.il/?Ca

tegoryID=186&ArticleID=7661#.XS2qXOgzY2w

מפרסם ההודעה
אפרת אבן Efrat Even רכזת מנהלה Administrative Coordinator מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח The Ben-Zvi Institute טל: 02-5398844 tel: פקס: 02-5612329 fax: mbz@ybz.org.il
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה