פרסום // ספר: בין שלום לשלמות הארץ - הציונות הדתית בהנהגת חיים משה שפירא והמאבק על ארץ ישראל, 1970-1936 (אליעזר דון-יחיא) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9031617/

אליעזר דון-יחיא, בין שלום לשלמות הארץ : הציונות הדתית בהנהגת חיים משה שפירא והמאבק על ארץ ישראל 1936-1970. 2019. Print. ספריית חקר : סדרת המונוגרפיות.

האם הקצינה הציונות הדתית את עמדותיה הפוליטיות בעשרות השנים האחרונות? מה היו בעבר עמדותיה העקרוניות בנוגע למאבק על ארץ ישראל ועל גבולותיה, זכויות מיעוטים, שימוש בכוח ומוסר לחימה? על שאלות אלה ואחרות משיב פרופ' אליעזר דון יחיא ז"ל בספרו החדש, האחרון, בין שלום לשלמות הארץ: הציונות הדתית בהנהגת חיים משה שפירא והמאבק על ארץ ישראל, 1970-1936,שראה אור בהוצאת מכון בן-גוריון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

אליעזר דון-יחיא בוחן במחקר זה את הגישות שרווחו בתנועת הציונות הדתית בסוגיות שונות ומתמקד במנהיגותו של חיים משה שפירא, שהתווה את דרכה של תנועה זו במשך שנים רבות אך דמותו נדחקה, שלא בצדק, לשולי המחקר ההיסטורי והפוליטי. בין שלום לשלמות הארץ מוכיח שבהנהגת שפירא נקטה תנועה זו עמדה עצמאית ששילבה בין עקרונות דתיים ומוסריים לפרגמטיזם מדיני ושיקפה את ההכרה במגבלות הכוח ואת הצורך להתחשב בעמדותיהם של גורמים בעלי השפעה בזירה הבין-לאומית.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-includes/link-template.php:1954) in /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/themes/nucleus-child/functions.php on line 423