קול קורא // למושב בכנס: תהליכי הדתה/חילון בחברה הישראלית, פאנל "דת ופוליטיקה" בכנס הקונסורציום האירופי למחקר פוליטי [וורוצלב 09/19] דדליין=18.2.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9012100/

“Religion and Politics in a Secular Age: Pattern, Dynamics and Consequences”

מוזמנות הצעות להרצאה על תהליכי הדתה (או חילון) בחברה הישראלית עבור פאנל שיתקיים כחלק מהסקציה:
“Religion and Politics in a Secular Age: Pattern, Dynamics and Consequences”
שהרעיון המארגן שלה הוא:
"The competition between secular and religious actors increases the salience of religious questions not only in Europe but around the world. The idea is highly promising as it offers a new analytical perspective on how to conceptualize religion and politics in modern times."
בכנס:
ECPR General Conference in Wroclaw, September 4-7, 2019.

תאריך היעד להגשת ההצעה לפאנל: 18 בפברואר 2019.
נא לשלוח כותרת ותקציר עד 100 מילים לפרופ' יואב פלד, poli1@tauex.tau.ac.il

https://ecpr.eu/Events/SectionDetails.aspx?SectionID=844&EventID=123

מפרסם ההודעה
Yoav Peled, PhD, LLB School of Political Science, Government and International Affairs (Emeritus) Tel Aviv University P.O. Box 39040 Tel Aviv 6139001 Israel http://telaviv.academia.edu/YoavPeled
כתובת מלאה
וורוצלב, פולין
מפה
שמירה ושיתוף