< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // כתב עת: מגמות - כתב עת בינתחומי במדעי החברה, גיליון נג-2, נובמבר 2018 (תמר הרמן ומימי איזנשטדט) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8121809/

אנו שמחים להודיע על הופעת הגיליון השני בכרך נג של כתב העת מגמות, בעריכתן של פרופ' מימי איזנשטדט ופרופ' תמר הרמן. הגיליון החדש הינו אקלקטי ועוסק במגוון רחב של נושאים, בניהם: מתודולוגיה של מחקר איכותני, מגדר, פריפריה, יחסים בין קבוצתיים, חינוך ועוד. בנוסף כלולים בו שבעה מאמרי ביקורת קצרים על ספרים שיצאו לאור בעת האחרונה ושעוסקים בסוגיות מחקריות רלוונטיות למתרחש בעת הזו בחברה הישראלית.


דבר העורכות

תוכן העניינים

מאמרים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מן הספרות המקצועית:

  • דליה גבריאלי נורי על: חיי מלחמה / ניצה בן דוד
  • ורד ויניצקי-סרוסי על: טראומת הכובש, הקולנוע, האינתיפאדה / רעיה מורג
  • אבי שניידר על: פרופסיה בדרך: על התהוות הייעוץ הארגוני בישראל / ישראל כ"ץ (עורך)
  • אורלי בנימין על: זהות מעמדית בהתהוות: פרופסיונליות פלסטיניות בנגד / סראב אבו-רביעה קווידר
  • אילת הראל-שלו על: נערות וגופן: מדברות, נוכחות, נסתרות / עינת לחובר, עינת פלד ומיכל קומם (עורכות)
  • יעל מונק על: אנחנו שברי חרוזים: פוליטיקה של טראומה בספרות הישראלית / חנן חבר
  • סלים בריק על: Jaffa Shared and Shattered: Contrived Coexistence in Israel/Palestine / Daniel Monterescu
  • תגובתם של אסתר ובמן ומאיר ליטבק לביקורת של הלל כהן

 

לדף הבית של כתב העת:

https://www.megamot-journal.org.il/default.aspx

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה