< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: דמיון מוסרי ביצירתו של ז'וזה סאראמאגו (מרים רינגל) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8121805/

מרים רינגל, דמיון מוסרי ביצירתו של ז'וזה סאראמאגו, ירושלים : כרמל, תשע"ו 2016.

ספר זה מציג מבט חדש על יצירתו הספרותית והפובליציסטית של ז'וזה סאראמאגו, חתן פרס נובל לספרות 1998. הספר "דמיון מוסרי" מראה כיצד סופר בעל דעות מוצקות בתחומי המוסר והחברה, מעורר בכתיבתו שאלות אתיות ומוביל את הקורא לחשיבה עליהן. הספר חושף מארג של תופעות תמטיות ופואטיות. מוקד הספר "דמיון מוסרי" עוסק בבחינת כינון האני כגרעין השיח האנושי על מוסדותיו ואמונותיו וחושף את הקורא ליצירתו של סאראמאגו, המציגה אותו כסופר גדול וכפילוסוף.
כרמל, ירושלים והסדרה החדשה פרשנות ותרבות

https://carmelph.co.il/book/dimyon_mosari/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה