< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: איך כותבים? מדריך לכתיבה עיונית ואקדמית (אבי גרפינקל) [עברית]

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8110699/

מדריך כתיבה זה מיועד לסטודנטים ולכל המעוניינים לכתוב בצורה בהירה, משכנעת ותמציתית.

אם אתם סבורים כי רמת הכתיבה של הסטודנטים בישראל אינה מספקת, ייתכן שתמצאו עניין במדריך הזה. בודד למדי על מדף הספרים העברי, הוא מנחה את קוראיו בכל שלבי הכתיבה האקדמית: שאלת מחקר, טענה, סיכום, מראי מקום, רשימה ביבליוגרפית, הימנעות משגיאות לשון ועריכה.

הקריאה במדריך תסייע לבוגרי בתי הספר התיכון בישראל לצמצם את הפער העצום ביניהם לבין בוגרי בתי ספר במדינות שבהן לוקחים ברצינות את שיעורי החיבור ומביאים את התלמידים לרמה שמאפשרת להם להתבטא בבהירות ובשיטתיות.

המדריך, שנכתב במקור כספר קורס הכתיבה במרכז האקדמי שלם, מלמד גם כיצד לתכנן את תהליך הכתיבה ולהימנע מדחיינות, ומדגיש את חשיבות השמירה על אתיקה וזכויות יוצרים. מאות הסטודנטים שכבר קראו אותו הפגינו שיפור ניכר בכתיבתם, הקפידו על הגשת עבודות בזמן ורכשו כלים המאפשרים להם לחשוב ולהתבטא בצורה אקדמית נאותה.

ד”ר אבי גרפינקל הוא מרצה לכתיבה, סופר, עיתונאי, עורך ומתרגם. הרומן השלישי שלו, “בן יחיד”, היה מועמד לפרס ספיר.

http://www.ybook.co.il/book/7370/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%9D

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added