פרסום // כתב עת (היסטוריה מרכז אירופית): גיליון מיוחד - "גבריות ברייך השלישי"

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8102222/

Masculinity and the Third Reich

Volume 51 – Special Issue 3 – September 2018
Latest issue of Central European History

MEMORIAL

Georg G. Iggers (1926–2017),  Andreas W. Daum

ARTICLES

Introduction: Masculinity and the Third Reich, Thomas Kühne

Drinking Rituals, Masculinity, and Mass Murder in Nazi Germany, Edward B. Westermann

Protean Masculinity, Hegemonic Masculinity: Soldiers in the Third Reich, Thomas Kühne

Homosexuality and Comradeship: Destabilizing the Hegemonic Masculine Ideal in Nazi Germany, Jason Crouthamel

Remasculinizing the Shirker: The Jewish Frontkämpfer under Hitler, Michael J. Geheran

“Muscle” Yekkes? Multiple German-Jewish Masculinities in Palestine and Israel after 1933, Patrick Farges

Whining and Winning: Male Narratives of Love, Marriage, and Divorce in the Shadow of the Third Reich, Elissa Mailänder

Commentary: Masculinity and the Racial State, Christopher Dillon

https://www.cambridge.org/core/journals/central-european-history/latest-issue

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/45885C3DCC23290104D695E0EDFDD1A7/S0008938918000699a.pdf/ccc_volume_51_issue_3_cover_and_front_matter.pdf

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה