< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: כוריאוגרפיה כפרקטיקה מורחבת [תל אביב 01/19] דדליין=25.10.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8091311/

האגודה הישראלית לחקר המחול שמחה להודיע על הכנס השנתי השישי:

כוריאוגרפיה כפרקטיקה מורחבת

23 בינואר, 2019, המרכז האתני הרב תחומי ענבל, תל אביב

במפנה המאה ה-21 התעוררה התעניינות בכוריאוגרפיה כשלעצמה, בנפרד מהרקדן והריקוד. תפיסה זו חוללה מפנה גם בפרקטיקה וגם בשיח התיאורטי ובמחשבת המחול: כשהכוריאוגרפיה החלה להיתפס כנפרדת מריקוד ומהרקדן ניתן היה לבדוק את אפשרויות יישומיה בפורמטים שונים, ומכאן ההגדרה של מרטן ספנברג ((Spångberg “כוריאוגרפיה כפרקטיקה מורחבת”. ג’רלד זיגמונד (Siegmund) מאיר מֽפנה זה דרך התבוננות בעשייתו של ג’רום בל כמקרה המייצג את מה שהוא מכנה “המצב הפוסט-מדיומלי של המחול” (dance in its post-medium condition).
הכנס השישי של האגודה הישראלית לחקר המחול מבקש להתבונן בכוריאוגרפיה בתקופה זו של פוסט-מחול, ולהציע שאלות העוסקות במהותו ומשמעותו של המדיום הכוריאוגרפי כיום. דרך הפרספקטיבה של “כוריאוגרפיה כפרקטיקה מורחבת” נרצה להתבונן על האופנים בהם שיח המחול התיאורטי והפילוסופי מבקש להגדיר את עצמו מחדש, ועל הדרכים בהן פועל המעשה הכוריאוגרפי כחקרני וחתרני.
אנו מזמינות חוקרים/ות מתחומי דעת שונים להציע מבטים מגוונים ובינתחומיים בהתייחס לסוגיות אלו וכדוגמתן. ההרצאות יכולות להישען על מחקר בתהליך וכן על מחקרים שבבסיסם שיתופי פעולה בינתחומיים. בנוסף אנו פונות ליוצרים/ות ו/או למבצעים/ות להגיש הצעות להרצאות מודגמות או להרצאה פרפורמטיבית.

על המעוניינים להגיש הצעות לשלוח תקציר להרצאה/הרצאה מודגמת/הרצאה פרפורמטיבית הכולל תיאור נושא ההרצאה, רציונל, הקשר תיאורטי מתומצת ומנומק ותיאור דרך המחקר – עד 300 מילים, וקורות חיים קצרים עד לתאריך 25.10.18 לכתובת liorama@post.tau.ac.il

Message publisher
הודל אופיר hodel.ophir@mail.huji.ac.il
Full address
מרכז אתני רב תחומי ענבל, תל אביב יפו, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added