< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // כתב עת: גיליון קתדרה 168

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8073118/

גיליון קתדרה 168 יצא לאור
עורכי קתדרה:
פרופ’ גור אלרואי, פרופ’ מאיר מ’ בר-אשר, פרופ’ זאב וייס,
פרופ’ עודד עיר-שי, פרופ’ אלון קדיש, פרופ’ מרגלית שילה
מרכזת המערכת: יעל דינוביץ
בגיליון קתדרה 168 החדש:
מאמרים
רון בארי ודנית לוי / ייצור קרמיקה בירושלים מתקופת הבית השני ועד שלהי המאה השנייה לסה”נ לאור חפירות באזור בנייני האומה ומלון ‘קראון פלאזה’
אביבה חלמיש / השיטפון הגדול בטבריה, מאי 1934: עיר פריפריאלית בארץ-ישראל המנדטורית מתמודדת עם אסון טבע
גיורא גודמן / ‘מלאכה לא נעימה’: פעולות הצבא הבריטי בחודש נובמבר 1945 לפיזור הפגנות רחוב ולדיכוי התנגדות אזרחית
יחיאל לימור ויאיר ספרן / הקול שמאחורי הפגזים והיריות: ‘קול צפת’ – העיתון שהופיע בצפת במלחמת העצמאות
עודד היילברונר / הדור של 1940: חולי נפש בציבוריות הישראלית בעשור השני
אורית רוזין / ההיסטוריה של המשפט הישראלי: עיון מתודולוגי
עִם הספר
משה בלידשטיין / הקורבן הרב משמעי על הספר: Alberdina Houtman, Marcel Poorthuis, Joshua Schwartz & Yossi Turner (eds.), The Actuality of Sacrifice: Past and Present (Jewish and Christian Perspectives Series, 28)
דבורה צויקל / היהודים והים על הספר: אריה רונה, המוצא אל הים: היהודים וה-Mare Nostrum
דבורה ברנשטיין / הביוגרפיה החברתית של השביתות על הספר: David De Vries, Strike Action and National Building: Labor Unrest in Palestine/Israel, 1899–1951
יחיעם ויץ / משפטים בחצר האחורית על הספר: איתמר לוין, קאפו באלנבי: העמדת יהודים לדין בישראל באשמת סיוע לנאצים
.
הגשת מאמרים: מערכת קתדרה, טל’02-5398825/6 , דוא”ל: cathedra@ybz.org.il
פתח דבר לחוברת, מאמר מקוון, תקצירים באנגלית ובעברית, חוברות סרוקות (125-1), הנחיות למחברים ועוד תוכלו למצוא באתר קתדרה של יד יצחק בן-צבי:
http://www.ybz.org.il/?CategoryID=179

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added