< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: אליטות אסטרטגיות בישראל: חלוקת הכוח בחברה הישראלית (שגיא אלבז וניוה גולן נדיר)

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8073113/

אלבז, שגיא וניוה גולן-נדיר, 2018. אליטות אסטרטגיוֹת בישראל; חלוקת הכוח בחברה הישראלית. ירושלים: הוצאת כרמל

אנו רגילים לחשוב שקבוצה גדולה גוברת על קבוצה הקטנה ממנה במאבק על כוח ועל שליטה, בתחרות על חלוקת משאבים ובהשפעה על הסדר הקיים. באופן דומה, אנו מסיקים כי הרוב חזק משמעותית מהמיעוט, וכי המפלגה השלטת מבטאת את בחירת הרוב (היחסי) והעדפותיו במשטר דמוקרטי. ואולם, במציאות הסוציו-פוליטית והכלכלית של ישראל דווקא הקטן מנצח את הגדול. כיצד זה קורה? איך קבוצה קטנה מצליחה לתמרן קבוצה גדולה, לשלוט בה ואפילו לשכנע אותה כי היא משרתת את האינטרס של הרוב למרות הפגיעה בו? הספר "אליטות אסטרטגיות בישראל" מבקש להתמודד עם שאלות אלה ואחרות, תוך הצבת מראה ביקורתית על חלוקת הכוח והיחסים בתוך החברה הישראלית. המחברים מבקשים להראות כיצד שלוש קבוצות כוח מרכזיות בחברה הישראלית – אליטה פוליטית, אליטה צבאית ואליטה כלכלית – משתמשות בכוח שצברו כדי להנציח את הסדר הקיים כדבר טבעי והכרחי המשרת כביכול את כל החברה, אך בפועל פוגע בצרכים ובהעדפות שלה.

https://carmelph.co.il/book/strategic-elites/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה