פרסום // ספר: איגרת על ה"הומניזם" מאת מרטין היידגר (דרור פימנטל)

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8072802/

מרטין היידגר, איגרת על ה"הומניזם", תרגם, העיר והוסיף אחרית דבר: דרור פימנטל, ירושלים: מאגנס, 2018

"עצם אנושיותו מאוימת בעידן זה לא פחות משהייתה בתקופת מלחמת העולם השנייה. אמנם האדם אינו מאוים פיזית, שכן אין בנמצא כיום בעולם הנאור רעב ומחנות השמדה, אך אם נאזין להיידגר נבין שאנושיות האדם אינה מתמצה בהבטחת תנאי החיים גרידא. האדם הוא יותר מגופניותו, ושמירת כבודו וערכו תלויה ביותר מסיפוק צרכיו הגשמיים…"

ספר חדש

איגרת על ה"הומניזם"
מאת: מרטין היידגר
תרגם, העיר והוסיף אחרית דבר: דרור פימנטל

מסה זאת, המבוססת על איגרת שכתב בשנת 1946 מרטין היידגר (1889–1976), מגדולי ההוגים המערביים במאה העשרים, מוגשת כאן לראשונה בתרגום עברי. מעבר לחשיבותה להבנת הגותו והמפנה שחל בה מאז פרסום ספרו הגדול הוויה וזמן, היא גם עדות מרתקת למתח הפילוסופי והפוליטי בינו ובין הוגה אחר שהשפיע רבות על המחשבה המערבית בתום מלחמת העולם השנייה, ז'אן-פול סארטר. לתרגום זה של המסה נלווית אחרית דבר מאת המתרגם, דרור פימנטל, אשר עומד על שורשי הפירוש החדש-ישן שהיידגר מעניק ל"הומניזם" – פירוש שקושר את האנושיות ל"שאלת ההוויה" – וסוקר את השפעתו על מחשבת האדם במחצית השנייה של המאה העשרים. למסה נלווית גם רשימת פרסומים מאת היידגר ועליו (תרגום ומקור) שראו אור בעברית עד כה.
ספר זה יוצא לאור במסגרת סדרת "ספרי מופת פילוסופיים" בעריכת יעקב גולומב.

הוצאת הספרים מאגנס

קישור לספר

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה