< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // כתב עת: פעמים 153 - הלכה, קבלה ותאולוגיה בימי הביניים (יאיר עדיאל)

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8070902/

פעמים 153

מכון בן-צבי

עורך: ד"ר יאיר עדיאל

 

רן הכהן
'לא יסור שבט מיהודה':
יהודי אתיופיה כסוגיה תאולוגית

פנחס רוט
דגים, מנהגים ופילוסופיה:
פולמוס הלכתי בפרובנס במאה הארבע עשרה

עודד ישראלי
ביכורי קבלה בדרשה לחתונה לרמב"ן

י' צבי לנגרמן
הפרק על הלכות עורלה מתוך 'איסור והיתר'
ושרפת השעורים בבית הקברות

יאיר צורן
'שילוח מנות' ו'הכנת אכל':
בפירושו של יפת בן עלי הקראי לנחמיה ח,י

יונתן בן-שושן
יהודים צרפתים: ניסיונותיהם של חיילים צפון אפריקאים
להשתחרר מצה"ל וממדינת ישראל הצעירה

עיונים וביקורות

ירון צור
יהודי מרוקו לאחר גירוש ספרד
לקריאת המאמר לחץ כאן

שמעון שטובר
מסוחרי הודו אל מילון חדש של הערבית-יהודית

תקצירים בערבית

תקצירים באנגלית

https://www.ybz.org.il/?CategoryID=186&ArticleID=7126#.W0HEAtVvbIU

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה