פרסום // אסופת מאמרים: מחקר ויישום בהערכה לשם למידה (הל״ל) של תלמידים ומורים בישראל (מנוחה בירנבוים)

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8062402/

הספר כולל אספות מאמרים המתמקדת בפוטנציאל של גישת הל״ל (assessment for learning) לקידום למידה בהכוונה עצמית ולשיפור ההוראה, כמו גם בגורמים ובתנאים התורמים למימוש הפוטנציאל הזה ובאלה המגבילים אותו.
את תקציר הספר, תוכן העניינים, המידע על מחברי הפרקים והמבוא ניתן לראות בקישורית שלהלן:
https://www.researchgate.net/publication/324809342_Research_and_Application_of_Assessment_for_Learning_of_Students_and_Teachers_in_Israel_Hebrew
אקדמיה
הספר מיועד לעוסקים בהוראה בכל מסגרות החינוך, למכשירי מורים, לפרחי הוראה ולסטודנטים לתארים מתקדמים בחינוך, לחוקרי הוראה ולמידה, למנהלי בתי״ס, למכשירי מנהלים, לקובעי מדיניות חינוך ולכל מי שתחום החינוך קרוב לליבו.
דיסציפלינה: חינוך. תחומי ידע: הוראה, למידה הערכה. נושאים: הערכה מעצבת; הכוונה עצמית בלמידה; קהילות למידה מקצועיות מוסדיות; תרבות הערכה מוסדית; פיתוח מקצועי בהל״ל; מרחב וירטאלי רב-משתתפים (MUVE) המשלב למידה בגישת הל״ל עם עקרונות משחוק (gamification) לטיפוח פעלנות יוזמת (agency) של לומדים.

בהוצאת מכון מופ"ת http://www.mofet.macam.ac.il/mylibrary/books/Pages/3232.aspx

מפרסם ההודעה
פרופ’ (אמריטה) מנוחה בירנבוים בית הספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר אוניברסיטת תל אביב רמת אביב, תל אביב 69978 biren@tauex.tau.ac.il
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה