< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // עבודה לסטודנט/ית: צילום מסמכים בארכיון הציוני [ירושלים, מיידי] ללא דדליין

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8061505/

חוקר מאוניברסיטת ברן מבקש סיוע (בתשלום) בצילום מקורות בארכיון הציוני בירושלים. מדובר במספר מצומצם של מסמכים ובעבודה של יום או יומיים בלבד. בעוד שאין מועד אחרון קבוע לשליחת המסמכים, הבקשה היא שהם יישלחו בחודשיים הקרובים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות (באנגלית) ישירות ל-Moritz von Brescius בכתובת mvonbrescius@gmail.com או לכתובת הדוא״ל מטה.

מפרסם ההודעה
Nimrod Tal talnimrod@gmail.com
כתובת מלאה
הארכיון הציוני המרכזי, הרליץ 2 ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה