< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // כתב עת: מגמות - כתב עת בין תחומי במדעי החברה, גיליון נג-1: ההשכלה הגבוהה בישראל (מימי אייזנשטדט, תמר הרמן)

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8061411/

האוניברסיטה הפתוחה ומכון הנרייטה סאלד

אנו שמחים להודיע על הופעת הגיליון הראשון בכרך נ"ג של כתב העת מגמות. גיליון זה מוקדש לנושא ההשכלה הגבוהה בישראל. מאמרי הגיליון מתיחסים להשפעת השינויים הכלכליים, הטכנולוגיים, החברתיים והפוליטיים על מערכת ההשכלה הגבוהה ולדרכי התמודדותה עימם.

https://www.publicators.com/app/dms.asp?ms_id=21078

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה